Gerard Jonker (Soerabaja, 1923) maakte naam als één van de eisers in het proces tegen de staat naar aanleiding van Loe de Jongs geschiedschrijving over Indië. Het proces werd door het Comité Geschiedkundig Eerherstel Ne- derlands-Indië verloren, maar het doel werd bereikt. Deel 11a werd niet wat het had moeten zijn: een standaardwerk over de geschiede nis van Nederlands-Indië. Jonker is zich ook in de jaren daarna blijven inzetten. Hij typt zich de vingers blauw aan brieven waarin hij vooral het gebrek aan bestuur lijke openheid en financiële ver antwoording in Indische kringen hekelt. De teloorgang van het IWI, de puinhoop bij Het Indisch Huis en natuurlijk Het Gebaar. Aan onderwerpen helaas geen gebrek. 'Zolang ik kan, blijf ik schrijven.' maart 2007 41 O FOTOGRAFIE ED SELHORST DOOR MARK LODERICHS

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 41