Lr was er onduidelijkheid waaraan de 35 miljoen gulden moest worden besteed.Toen ik de lijst met toegekende subsidies en instellingen onder ogen kreeg, was mijn reactie: "Wat voor idioterie is dit?" Er werd geen rekening gehouden met de collectieve doelen van Het Gebaar naar de oorlogsslachtoffers. Er is twee jaar onderhandeld, onder andere met het Indisch Platform, voordat de lijst met begunstigden en de verdeling van het geld bekend werd. Het schrijven van boeken en artikelen, en het maken van filmproducties bleek belangrijker dan monumentenzorg in Indonesië. Zelf hebben wij subsidie gevraagd voor het herstel van een kerkgebouw. De aanvraag werd afgewezen maar gaf wel inzicht in de keuze van de projecten en de gevolgde procedure. Waarom geld naar de 44 moesson productie van literatuur bekeken door de bril van vandaag en geschreven met de wijsheid achteraf? Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de archieven van de Indische instellingen die ophouden te bestaan? Zoals het archief van Stabelan? Die archieven moesten, was het plan, allemaal uiteindelijk bij het Indisch We tenschappelijk Instituut (IWI) terechtkomen. Is dat ook zo gegaan? Ik ben twee keer langs het IWI geweest maar werd er niets wijzer. En als je naar het IWI schrijft, nemen ze niet eens de moeite om je briefte beantwoorden. Je krijgt gewoon geen antwoord. Het IWI heeft destijds 750.000 gulden over- heidsubsidie gekregen, maar heeft nu geen pand meer. Het resultaat van onzakelijkheid van de bestuurders die voorstaan de belan gen van de Indische gemeenschap te behar tigen. Het is jammer want het begin was veelbelovend. De opzet was mooi maar de pretentie om een wetenschappelijk instituut te worden, is niet waargemaakt. Er werd gee wetenschappelijk onderzoek verricht. Er weri niet gepubliceerd. Het IWI was een biblio theek en geen Indisch instituut Clingedael. Nee, dan het NIOD. Zestig jaar na afloop van de Tweede Wereldoorlog springen die van project naar project. Wat heeft Screbrenica nu met oorlogsdocumentatie te maken? Loe de Jong beschreef 300 jaar koloniale geschiedenis in 16 maanden. Het NIOD had aan vijfjaar nog niet genoeg om de toedracht rond Screbrenica te beschrijven. En dan zijn er nog de boeken die het NIOD heeft geschreven op verzoek van het Indisch Platform. Zit nu iedereen te lezen en is de In dische gemeenschap gelukkig? Hebben het

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 44