•V 5 'iwcesteae-n- staal ieeft de defe C^W <Mywl&Wtó<}n42^l yemoitlesee i NIOD, Pelita en het Indisch Platform zestig jaar na 1945 nog bestaansrecht?' Verantwoording 'Overheidsgeld was beter besteed aan het onderhouden van gebouwen uit de koloni ale tijd in Indonesië. Monumentenzorg, dat is ons erfgoed én dat is het erfgoed van de Indonesiërs. Dat zijn tastbare en blijvende monumenten. De stichting Halin heeft 700.000 euro gekregen voor steun aan de warga negara's maar dat bedrag staat in geen enkele verhouding tot de toegekende 1,4 miljoen voor een film. Wie legt verant woording af? Het Indisch Huis Sandhage. Failliet. Het Indisch Huis Javastraat. Failliet. Ook hier geen verantwoording over wat heeft plaatsgevonden. Ik ben hoofd inkoop geweest voor grote maatschappijen en moest iedere cent kunnen verantwoorden. Als je dan ziet hoe het nu gaat bij projecten voor de Indische gemeenschap... Geen openheid en een deugdelijke verant woording. Ruud Boekholt, de ex-voorzitter van het Indisch Platform, had vijf petten op. Op die manier kan hij toch nooit goed functioneren? Lilian Ducelle heeft gelijk.'Gerard,' zegt ze/wij zijn de enige twee die over zijn'. Zolang ik kan schrijven, zal ik schrijven. Want als ik niet meer schrijf, gebeurt er niets. Ik schrijf veel brieven maar krijg zelden een bevredigend antwoord. Ze kunnen geen antwoord geven. Als je vermoedt dat je brief gelezen wordt, heeft dat ook zijn waarde. Dat is belangrijker dan de halve antwoorden die je krijgt. En al die halve antwoorden roepen nieuwe vragen op. Er zit me nog iets dwars. Er lijkt in de Indische gemeenschap een scheiding te zijn gekomen tussen totoks en Indo's. Dat is flauwekul, dat is nooit zo geweest. Het gevoel ontstaat niet meer mee te tellen. Ik ben geboren in Soera- baja en opgegroeid in Soekaboemi. Ik ben een Indische Nederlander en veel Indischer dan al die jongeren die Indië niet hebben meege maakt. Die hele zogenaamde Indo-revival is veel te exclusief. Ook Moesson maakt zich daar schuldig aan. Mijn vrouw en ik hebben ons leven lang contact gehouden met de Indonesiërs tussen wie wij zijn opgegroeid. Tussen 1977 en 2005 hebben we elk jaar geld gestuurd naar oud-employés van het bedrijf van mijn vader in Soekaboemi.Twee keer zijn mijn vrouw en ik terug geweest. Dat was een geweldige ervaring. De band met Indonesië is blijvend.'

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 45