j? Marjolein van Asdonck hoofdredacteur 51ste jaargang nummer 9 Voorgalerij 6 boeken, cd's, dvd's, sites, nieuwtjes en lezersacties 8 Column Vilan in Koempoeland 12 Interview Wouter Muller 18 Brieven lezers reageren 19 Uit de kunst Frans Leidelmeijer over Jugendstil op Bali 20 Sabine Kuegler Terug naar Papua Tempo doeloe 26 Katanja... 28 Lezers schrijven 29 Poirrié's perikelen 30 Uit de boekverzameling van... 32 Indisch gedicht 33 Indische schoolfoto's 34 Backpay 36 Column Katanja... 37 Horoscoop 38 Culinair 41 Gerard Jonker Strijd tegen de staat Achtererf 46 Agenda 48 TingTing 49 Colofon o T3 c O Dit nummer van Moesson zit weer boordevol interessante mensen.Ten eerste Wouter Muller. In een mooi interview van Frans de Jonge met prachtige foto's van Armando Ello wordt een portret geschetst van de singer/songwriter uit het oosten des lands. Moesson's oud-stagiair Maaike Boersma ging naar het Ambassade Hotel in Amsterdam om de Duitse Sabine Kuegler te spreken. Sabine heeft inmiddels twee boeken geschreven over haar jeugd in, en haar terugkeer naar Papua.Tot en met haar zeventiende groeide Sabine op bij de Fayu-stam in Papua. Heei herkenbaar voor Maaike, die zelf op haar twaalfde terugkeerde uit Papua. Het was of Maaike haar eigen levensverhaal las in de boeken van Sabine Kuegler. Het klikte dan ook direct. Het resultaat van hun ontmoeting is te lezen op pagina 20. Dan nog een portret van Gerard Jonker. Hij is eigenlijk al jarenlang verbonden met Moesson en maakte in de jaren tachtig naam als één van de eisers in het proces tegen de staat om een objectieve, Indische geschiedschrijving. En nog steeds ergert Gerard Jonker zich aan het gebrek aan bestuurlijke openheid en financiële verantwoording in Indische kringen. Hij tikte al honderden brieven, maar denk maar niet dat hij ooit een open antwoord kreeg. Even een klein persoonlijk jeugdtrauma: carnaval op de kleuterschool. Het was bij mij ieder jaar weer huilen door de harde muziek en de chaotische, joelende massa.Teksten waar ik niets van begreep ('als het gras twee kontjes hoog is', herinner ik mij). Voor mij was het duidelijk dat carnaval (hossen-zuipen-brallen) en Indo's (o, wat zijn we bescheiden en fijnzinnig) twee dingen zijn die niet samen gaan, maar die lijnrecht tegenover elkaar staan. Maar wat had ik het fout! Want ik hoorde van Vilan van de Loo dat er in Groningen een actieve en creatieve Indische heer is die maar liefst veertig jaar Prins Carnaval is van zijn eigen carnavalsvereniging De Doorzetters. Afgelopen 2 februari nam Prins Hugo De Eerste officieel afscheid. Lees het op bladzijde 7. O O

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 5