(p Elke maand gaat Vilan van de Loo op bezoek bij een bijzondere Indische vereniging of koempoelan. Afgelopen maand bezocht ze de koempoelan van de Stichting Matahari in Groningen. Stichting Matahari Groningen Maudy lacht weer. Het is een moeilijke tijd geweest met de gezondheid, en het heeft erom gespannen, maar nu bruist ze als voorheen. Voordat de soos begint, staan we even bij de ingang te praten, maar een gesprek lukt niet. Want steeds komt er iemand binnen die Maudy kent en kust en omhelst, en dat doet bijna iedereen. Maudy kent bijna alle mensen en de enkelen die ze niet bij naam kent, die weten wel wie Maudy is. Samen met haar dochter Anne-Marie onderhoudt ze de website, verstuurt de maandelijkse nieuwsbrief, ze regelt duizend grote en kleine dingen en dat alles heet officieel 'secretariaat' in het lijstje van bestuursleden van de Stichting Matahari, gevestigd te Groningen. Maudy Angenent-van Raemdonck, een vrolijk Indisch meisje uit 1937, opgegroeid in Bandoeng. Familie Dankzij Maudy's uitnodiging zit ik deze zondagmiddag in een grote zaal van het Multi Functioneel Centrum de Wijert-Helpman. Zo lelijk als de naam is, zo gezellig is het binnen. Levende muziek, een catering die goed en goedkoop is, dansen en gesprekken over poezen (ik begon), over Indo nesië, overeten ('Maar daar koken Hollanders, dus dan krijg je Hollands- Indisch eten') en over iedereen die er niet is. Zo hoor ik dat ik vandaag de 95-jarige Oma Portier misloop, die vanwege haar verjaardag alle koem- poelans in de omgeving bezoekt. Volgende maand zal ze waarschijnlijk weer bij Matahari zijn, en met haar een paar honderd anderen. De bezoekersaantallen stijgen razendsnel en de sfeer blijft toch hetzelfde, geen deftigdoenerij.'t is net een grote familie.'Klopt', zegt Maudy,'we hebben verschillende generaties, van een paar maanden oud tot de hele oudjes die gebracht moeten worden. En ze komen overal vandaan, uit Assen, uit Drenthe, uit de Achterhoek. Wat ze hier vinden?' Prompt houdt ze een man tegen die aan twee nieuwsgierige vrouwen moet uitleggen waarom hij naar de soos komt, hij schrikt ervan, kassian. Geheim De Stichting redt het al jaren zonder subsidie. Zuinig doen, weten wat het verschil is tussen uitgaven en inkomsten, dat is het geheim. Sinds 2004 bestaat de Stichting officieel, maar lang daarvoor waren er al koempoelans.op initiatief van de huidige Matahari-voorzitter Nico Wijnveldt en anderen. WIE WIL DAT VILAN OPKOEM- POELAN-BEZOEK KOMT, KAN EEN UITNODIGING STUREN NAAR MOESSON, POSTBUS 2074, 3800 CB IN AMERSFOORT, MET OP DE LINKERBOVENHOEK 'VILAN OP BEZOEK'. EEN E-MAIL STUREN MAG OOK: REDACTIE@MOESSON. COM Officieel is het doel van de soosmiddagen 'belang stellenden een middag in een gezellige Indische sfeer te bezorgen'. Dat lukt uitstekend, maar de sfeer bestaat ook buiten de middagen om. In de wandelgangen hoor ik over hulp aan de alleroudsten bij het invullen van belasting formulieren en kaartjes sturen wanneer er iemand ziek is.'Maar dat moet iemand ons dat wel vertellen', benadrukt Maudy,'want zo helderziend zijn we nog niet!' En er is iets anders, dat de Stichting belangrijk vindt. In de woorden van de voorzitter:'We willen deel uitmaken van de Indische gemeenschap in de breedste zin des woords.' Daarom maakt de Stichting deel uit van het Indisch Platform. Om een stem te zijn in het gesprek. Dat is landelijk. In de regio voelt Matahari zich betrokken bij de opkomst van Indische zorghuizen, zoals Residentie Buitenzorg. Lepel Als ik wegga, geeft Maudy me een dubbeldik ingepakte nasi koening mee, en een lepel.'Eet maar in de trein!'zegt ze, en tovert een overzicht van alle vertrekkende treinen tevoorschijn. Dan regelt ze voor mij vervoer naar het station, en gaat terug naar de soos, verder praten en lachen en regelen. In Groningen gebeurt veel, dat is duidelijk. Volgende maand ga ik weer naar een koempoelan. werkzaam sinds 1996; stichting sinds 2004 geen, wel een achterban van circa 300, vooral Indische (en enkele Molukse) eerste en tweede generatie. Opkomend zijn de derde en vierde generatie. Hollanders zijn veelal partner-van. maandelijks Indische soos op zondagmiddag, over uitbreiding van activiteiten wordt nagedacht www.mataharigroningen.nl/ maandelijkse nieuwsbrief Matahari Nico Wijnveldt, tel. 0598 - 327 018, na.wijnveldt@planet.nl 8 moesson

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 8