Van de lezer brieven FOUT FAMILIEFEEST ONS OUD-INDIË INDO-LIMERICK RADIOLABORATORIUM BANDOENG DAPPERE JANNIE SURABAYA Surabaya In het artikel over Huize Raffy in het februari nummer van Moesson is mevrouw Lemaire met mevrouw Portier verwisseld. Het is namelijk juist mevrouw Lemaire die dagelijks komt luisteren hoe de krant wordt voorgele zen. De informatie over mijzelf is ook niet ge heel juist. Ik ben namelijk al meer dan 20 jaar werkzaam bij Raffy, eerst in de verzorging, maar sinds twee jaar in de activiteitenzorg. Rita Preijers (activiteitenbegeleiding Huize Raffy) Zaterdag 10 maart zijn wij naar de schouw burg geweest om Familiefeest te gaan zien. Ik had 2 vrijkaartjes gewonnen van Moesson. Ik wil u nog even hartelijk danken hiervoor. Het toneelstuk was de moeite waard. Voor mij waren zoveel momenten herkenbaar. Mijn vader heeft ook in een krijgsgevangenkamp en aan de Birma-spoor- lijn gewerkt. Mijn vader is overleden en nog weet ik niet in welk kamp hij gezeten heeft. De communicatie verliep moeizaam. Ik heb met alle toneelspelers gesproken en het stuk is universeel bedoeld, maar ik betrok het op mijn eigen familiesituatie en die was bijna identiek. Wij hebben die avond genoten. Nogmaals hartelijk dank, Susan de Gorter, Wassenaar Ons bloed gelijk een rivier Ons denken als de wolken Langs sawah's en over bergen Het is lang geleden dat vuur en dolken Ons achtervolgden, maar weer dat sterke bloed Heeft onzichtbare littekens doen vertolken Want wij behoren tot die sterken Waar weinigen wat van merken. Een der Uwen Thea Heesbeen-Ghijsels, Altea (Alicante), Spanje Voor de afwisseling weer twee Indo-limericks Een Indisch echtpaar in Drachten moest een jaar op Het Gebaar wachten leuke uitkering van de regering die toch lager was dan ze dachten Een praatgrage Indo uit Terlet Was bij gesprekken altijd aan zet Wèl of niet akkoord Steeds het hoogste woord Hij was echt een sinjo tjerèwèt Harold Charles, Maastricht Er is een verschil tussen het radiozendstation op de berg Malabar ten zuiden van Bandoeng en het radiolaboratorium in Bandoeng. De twee foto's in de Brievenrubriek in Moesson van maart, horen dus bij het radiolaboratori um in Bandoeng zelf, mijn vader ging er altijd op de fiets heen. Om in Malabar te komen, moest je wel even reizen, dat ging niet zo maar eventjes op de fiets! Lidy Mohr-Kous, Revelstoke, B.C.(Canada) Geachte mevrouw Ruff, dappere Jannie, Ik ben bevriend met je zuster Josephine. Zij belde mij 2 weken geleden dat jij net uit Australië naar Amerika was vertrokken om op uitnodiging van Amnesty International, in Washington voor het Amerikaanse Congres je verschrikkelijke ervaringen te vertellen over wat Japanners jou hebben aangedaan gedurende de oorlogstijd in Azië. En, daarmee de tegen woordige Japanse regering er toe te bewegen openlijk excuses te maken aan de vele 'troost meisjes' in Azië voor het hen aangedane leed en compensatie van regeringswege en niet via een industriefonds. De Nederlandse actualiteitenru briek Netwerk zond een reportage uit op tv over jouw optreden voor het Amerikaanse congres en het telefoongesprek met jou nadat je weer terug was in Adelaide. Heel Nederland heeft jou kunnen zien en horen als een uitzonderlijke dappere vrouw, die er geen doekjes om wond. Wij in Nederland, en ik vermoed ook in Azië, zijn jou daar erkentelijk voor. In pasar-maleis antwoorden wij daarop met een poekoel teroes, maar dat hoef ik jou niet te vertellen. Dik de Moor, Montfoort Net terug van een vakantie in Indonesië zou ik mijn familieblad deelgenoot willen maken van deze prachtige reis. Aangezien er echter genoeg reisreportages over Indonesië zijn gemaakt wil ik mij beperken tot een korte impressie van Surabaya. Heel emotioneel Was het weerzien van de stad De stad van mijn jeugd Vreemd, maar toch vertrouwd Al die geuren en klanken Ik voel me er thuis Die massa's mensen Het razenddrukke verkeer Ik duizel ervan Moderne plaza's Maar ook vervallen wijken Stad van contrasten Dwalend door de stad Herken ik mijn oude school Herinneringen Mijn Surabaya Zie je voor de laatste keer Selamat Tinggal A.E. Minderman, Gouda april 2007 13

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 13