Een kunstenaar met twee levens Kortingsbon: Frans Leidelmeijer uit de kunst door Frans Leidelmeijer (1873-1940) Het oeuvre van de veelzijdige Indische kunstenaar Johannes ten Klooster is op dit moment te bewonderen in het Tropenmuseum. Vooral zijn houtsneden zijn alom geroemd. Johannes ten Klooster 1873-1940 A man with two lives bespreekt iedere maand een kunstobject dat ont staan is uit Europese en Indische kruisbestuiving. Johannes ten Klooster Ten Klooster wordt geboren in Koedoes op Java uit een Javaans-Chinese moeder en een Hol landse vader. Na zijn opleiding in Nederland kiest hij voor een militaire loopbaan, die hem naar Java, Sumatra en Nieuw-Guinea brengt. Na zijn terugkeer in Nederland begint zijn tweede leven als kunstenaar. Hij vestigt zich in het Zeeuwse Veere. Het verblijf in de archipel gedurende zijn eerste leven is een voortdu rende inspiratiebron voor zijn kunst. Hij moet een grote verbeeldings kracht hebben gehad, want al zijn Indische werken ontstaan op basis van herinnerin gen en schetsen. Hij maakt onder meer schilderijen, tekeningen van gewassen inkt en houtsneden. Werken in deze laatste tech niek hebben hem vooral bekend gemaakt en zijn ook door belangrijke musea aangekocht. In zijn tekeningen en grafiek is hij stilistisch beïn vloed door het symbolisme, een kunststroming die in Nederland door die andere Indische schil der Jan Toorop geïntroduceerd werd. Deze stijl was in ons land tot in de jaren twintig populair, zoals het werk van Ten Klooster laat zien. Maar dat hij met olieverf op doek ook kon overtuigen is te zien aan het afgebeelde schilderij van een tropisch oerwoud met een krokodil aan de waterkant. Hij heeft hierbij een expressief en warm koloriet gebruikt. Het is een kanjer van een schilderij. Je voelt alwaar de vochtig heid van het tropische oerwoud. Bij leven een beroemdheid, nu vergeten. Hopelijk wordt door de komende overzichtstentoonstelling van zijn werk in hetTropenmuseum in Amsterdam, waarbij ook een monografie verschijnt,Ten Klooster ook uit die vergetelheid gehaald. De overzichtstentoonstelling van Ten Klooster is tot en met zondag 20 mei te bewonderen in het Tropenmuseum, Linnaeusstraat 2 te Amsterdam. Voor meer informatie kijk op www.tropen- museum.nl of bel 020-568 82 00. Johannes ten Klooster 1 A man with tw medium: Moesson auteur: Brommer, Bea titel: Johannes ten Klooster (1873-1940). A man with two lives isbn: 90 6832 486 0 STANDAARD PRIJS: 32,50 actieprijs: 27,50 KORTING: 5,00 BEGINDATUM: 01/04/07 EINDDATUM: 01/07/07 ACTIENUMMER: (00000) 901-31851 (in te leveren bij de erkende boekhandel) april 2007 21

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 21