BRANDWEERWAGENS spuiten DE STRATEN schoon MET EEN MIX VAN WATER EN ONTSMETTINGSMIDDEL slechte aanpak van de ramp werd zijn zwakke beleid zelfs de oorzaak genoemd van de overstroming. Het toestaan van constructie op wa- teropvang gebieden en het ontbreken van goedwerkende afvoerkana len werd aangevoerd als bewijs. Ondanks alle kritiek werd in septem ber Sutiyoso toch opnieuw gekozen als gouverneur van Jakarta. Jakarta, januari 2007-Vijfjaar later. Zware regenbuien storten neer in Bogor, Depok en het zuiden van Jakarta en doen de Ciliwung en Pesanggrahan overstromen. Op vrijdag 2 februari stroomt het water de stad in en veroorzaakt complete verkeerschaos. Vele wegen zijn onbegaanbaar en de spoorbanen zijn onbruikbaar. Duizenden mensen moeten hun huis ontvluchten. De stortregens blijven de stad teisteren. Twee dagen later heeft het water bijna 75 procent van de stad overgenomen. Meer dan 340.000 mensen zijn dakloos. De slachtoffers schuilen in overvolle moskeeën, scholen en soms zelfs op begraafplaatsen. Mensen die het zich kunnen veroorloven vinden onderdak in hotels. Duizenden andere mensen hebben minder geluk en zijn gevangenen van het vieze, don kere water. Honderden moeten de nacht doorbrengen op het dak van hun huis. De politie zet extra agenten in om te helpen bij de evacuaties in de stad, maar de reddingsacties zijn ongecoördineerd en bieden weinig soelaas. Er is een tekort aan boten. Ontsmettingsmiddel De autoriteiten melden de eerste week dat minstens 30 mensen zijn omgekomen door ziekte, kou, elektrocutie of gewoonweg verdrinking. De vrees voor ziektes neemt toe. Sommige wijken in de stad hebben geen elektriciteit en een gebrek aan schoon water. De normale, dage lijkse distributie van voedsel en water is verstoord. In supermarkten staan mensen in lange rijen voor flessen drinkwater en blikvoer. Het telefoonnetwerk is grotendeels uitgevallen. Veel kantoren zijn dicht of werken op halve kracht. Eerste hulp komt, net als 5 jaar geleden, in de vorm van gaarkeukens, kleren en opvang georganiseerd door vrijwilligers met de hulp van donaties van buitenlandse organisaties en particulieren. De Neder landse regering heeft een bedrag van één miljoen euro beschikbaar gesteld voor hulp aan de slachtoffers van de overstromingen. Een extra 100.000 euro wordt door de stad Rotterdam geschonken voor hulp aan haar zusterstad Jakarta. Andere landen volgen snel met donaties in de vorm van geld, voedsel en rubber boten. Het water is ondertussen gezakt en Jakarta is bijna droog. Vele straten zijn bevuild met een laag stinkende, dikke modder, afval, dode ratten en kakkerlakken. Vuilniswagens rijden door de straten en halen kapotte meubels en afval op. Brandweerwagens spuiten met een mix van water en ontsmettingsmid del de straten schoon. 79 personen zijn overleden en meer dan 200.000 zijn nog dakloos. Bijna 210.000 personen zijn ziek geworden. De meeste slachtoffers hebben last van diarree, knokkelkoorts en ern stige ademhalingsproblemen. De totale schade wordt geschat op 8,8 triljoen rupiah (730 miljoen euro). Geen verantwoordelijkheid Indonesië heeft de afgelopen paar jaar zwaar moeten lijden. Een hele waslijst van rampen heeft het land gepasseerd: van de verwoestende tsunami in december 2004 tot aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, vogelgriep, droogte, aardverschuivingen, vliegtuigongelukken, zin kende passagiersschepen en een enorme, onstopbare moddergeiser. Sommige van deze rampen, zoals de grote tsunami, waarbij meer dan 170.000 mensen het leven verloren, zijn onvoorspelbaar en hadden niet door mensenhanden voorkomen kunnen worden. Andere rampen, zoals de overstromingen in Jakarta, hadden, volgens de meeste men sen, wél voorkomen kunnen worden. Begin februari viel er in Jakarta in een paar dagen tijd ruim 400 mil limeter regen, op 1 februari zelfs 240 millimeter. (Ter vergelijking: in Nederland valt gemiddeld per maand zo'n 60 mm.) In de bergen boven Jakarta viel zelfs meer regen. Dat zijn enorme hoeveelheden water die zich een weg naar de zee moeten banen, dwars door Jakarta. Hadden de overstromingen inderdaad voorkomen kunnen worden? Hadden de reddingacties beter kunnen worden georganiseerd? De bevolking vindt van wel. De kranten staan vol met beschuldigen maar niemand neemt verantwoordelijkheid. President Susilo Bambang Yudhoyono vond het niet nodig om zich met de reddingacties te bemoeien. Zijn verzoek aan de gouverneurs om goed met elkaar samen te werken achtte hij voldoende. De gouverneur van Jakarta, Sutiyoso, lijkt niets geleerd te hebben van de overstroming in 2002. Een beloofd afvoerkanaal werd nooit gebouwd. Sutiyoso noemt de zware regen een natuurlijk verschijnsel dat elk 5 jaar voorkomt. Als er iemand schuldig is, dan is het de regering, 24 moesson

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 24