met BESCHULDIGINGEN VERANTWOORDELIJKHEID MAAR NIEMAND NEEMT beweert hij. Er werd hem namelijk niet genoeg geld gegeven om kanalen te bouwen. De Jakar- taanse gouverneur beschuldigt ook de vele nieuwe villawijken in de bergen rond Bogorvan het verkleinen van wateropvanggebieden. Voorkomen De minister van Milieu, Rachmat Witoelar, zegt dat teveel bouwver gunningen in Jakarta worden afgegeven zonder de bestemmings plannen te raadplegen. Hij verwijt de gemeente Jakarta nalatigheid. Volgens de wet moet minstens een kwart van de stad gereserveerd zijn voor natuur, zogenaamde groene zones. Op het moment is dat minder dan tien procent. Milieuorganisaties zeggen dat de overstroming voor DE KRANTEN STAAN VOL komen had kunnen worden. Zij leggen de schuld bij de lokale overheid, die geen rekening zou houden met de jaarlijks terugkerende tropische stormen. Afvoerkanalen worden niet of nauwelijks aangelegd en als ze er wel zijn, zijn ze vaak verstopt door afval. Het huidige afvoersysteem werd meer dan 200 jaar geleden gebouwd door de Nederlanders voor de toentertijd 500.000 bewoners. De stad Jakarta heeft tegenwoordig meer dan 12 miljoen inwoners. Een algemeen plan om het systeem te vernieuwen werd twintig jaar geleden al opgesteld en bijgewerkt na de overstroming in 2002, maar bijna niets is daadwerkelijk gedaan. Het wachten is nu op de 2,7 triljoen rupiah (224 miljoen euro) die de regering heeft gereserveerd om overstromingen te voorkomen. De gemeente Jakarta heeft aangekondigd dat het geld gebruikt zal worden voor het afmaken van vier projecten voor eind 2008. Dat betekent het verwerven van land voor het Afwateringskanaal Oost project, het repareren van het afvoersysteem, het uitbaggeren van rivieren en de constructie van wateropvangmeertjes. Het Afwate ringskanaal Oost-project zal ongeveer 1,3 triljoen rupiah (100 miljoen euro) kosten en zou eigenlijk dit jaar klaar moeten zijn. Het graven van een 23,5 kilometer lang kanaal is echter, vanwege problemen met het opkopen van land, uitgesteld tot 2010. Samenwerking Naar aanleiding van de overstromingen in 2002 is door Indonesië en Nederland al een studie uitgevoerd en is reeds een plan van aanpak ontwikkeld. Ook wordt al enige jaren gezamenlijk gewerkt aan integrale oplossingen voor de stedelijke waterproblematiek in centraal Jakarta, rond de rivier de Ciliwung. Een kleine groep van waterexperts vertrekt waarschijnlijk binnenkort naar Jakarta om de samenwerkingsovereenkomst op watergebied tussen beide landen nader vorm te geven. Het gouverneursambt zal dit jaar voor het eerst direct gekozen wor den. Sutiyoso heeft zich niet kandidaat gesteld. De overstromingen zul len zeker meespelen in de verkiezingen. Het is te hopen dat de nieuwe gouverneur het probleem wel serieus neemt en niet alleen gebruikt om stemmen te winnen. De toekomst zal het leren. april 2007 25

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 25