i Broederschool 'St.'Xaverius inii^iÈEilacLiooL yci -/ry*/*y y* M/y Indische schoolfoto Tempo Doeloe broeder. Marinus staat links van Eduard, bovenaan staat Ferry. In de tweede rij staat x ^i nSema.ra.ng 'Ik zou graag in contact willen komen met mijn oude klasgenoten. Het was een moeilijke en hectische tijd. Ik vraag me af hoe het de jongens vergaan is.' Reacties graag aan: Eduard Frietman ff *»-* I e-mail: e.e.e.frietman@tnw.tudelft.nl t e e Eduard staat in de tweede rij vlak voor de Wilfred vierde van rechts in dezelfde rij. Links Neef als tweede van links, zijn ouders hadden /jf J' t C s S L' *■*- 't Ï-* f/ een bloemenzaak. Eduard Frietman stuurde ons deze schoolfoto's. De eerste foto is uit 1950 en laat ons deTechnische School in Sema- rang zien waar zijn vader lesgaf. De heer Frietman staat in de achterste rij, derde van rechts. Het huidige adres van de Technische School is: Jalan Dr. Cipto, de vroegere Karrenweg. De tweede foto is de klas van Eduard zelf, gemaakt aan het begin van het nieuwe schooljaar in 1951. Eduard zat op de broe derschool St. Xaverius in Semarang. Deze school lag aan de voet van Tjandi, het betere gedeelte van Semarang. Eduard: 'Ik was erg verlegen, maar vond het wel erg leuk op school. Ik speelde altijd kasti op het schoolplein. De broe ders waren erg streng. Zij straften onze stoutheden altijd af door met een liniaal op onze benen of vingers te slaan.' april 2007 27

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 27