over de schone schijn y ofzm de reisfolder Tempo Doeloe Antiquarische boeken In 1907, nu precies een eeuw geleden, werd in Batavia de Offïcieële ver- eeniging voorTouristenverkeer in Nederlandsch-lndië opgericht. Rond 1900 was een kleine toeristenstroom op gang gekomen. Het waren vooral rijke Amerikaanse en Engelse toeristen die de Nederlandse kolonie wilden bezoeken. Zij rekenden op hulp van de overheid bij hun reizen en trekken in het onbekende land. door doelmatige verspreiding in grooten getale van artistiek uitgevoerde vouwbladen (folders) met grootefoto-reproducties van mooie landschappen, volkstypen, enz., van kleurige aanplakbiljetten en foto-'posters'e.d. De uitgave van een rijkgeillustreerd, twee-maandelijks tijdschrift Tourism in Netherland India, geregeld aan 12.000 uitgezochte adressen over de geheele wereld verzonden, houdt verder de belangstel ling voortdurend gaande. Een onderzeer deugdelijk gebleken propagan damiddel is de sinds twee jaren ingevoerde pers-foto dienst, waardoor de voornaamste geïllustreerde bladen der wereld voorzien worden van foto's van Ned.-lndië met beschrijvenden tekst. Top of the bill Welnu, reproducties van 'mooie landschappen en volkstypen'was nooit zo moeilijk, want die lagen voor het grijpen. Eén foto alleen al Groots opgezet Het oprichten van de reisorganisatie gaf niet alleen bekendheid aan de Nederlandse koloniën, het bracht ook nog geld in het laatje. Hoewel het aantal toeristen in die eerste jaren maar enkele tiental len betrof, werd de zaak in Batavia groots opgezet. Dat gebeurde onder andere, zo staat te lezen in de oude, eerbiedwaardige Encyclopaedie van Nederlandsch-lndië uit 1932, als volgt: 32 moesson

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 32