Paatjes gezocht! Rode Kruis vakantie I take it back! Voor een fotoreportage is Moesson op zoek naar de good old paatj'es van de Indische vechttechniek: poekoelan, pentj'ak silat, of de eigen stijl van een kei harde dj'ago. Toon ons de beste grepen en tips. Is aan val echt de beste verdediging? Is het beter bledar-ble- doer op de ribben of toch met de vuist keihard tjebrèt tegen de neus? Of zoals een oudere Indische dame ons verklapte: 'Direct slaan tussen de ogen!' Onthul aan Moesson de beste tactiek en techniek. tips@moesson.com boeken cd's dvd's sites nieuwtjes de voorgalerij maart ineens het bestaan van troostmeis jes. Vreemd, want hij roept daarmee een eerdere regeringsverklaring, de Kono-ver- klaring, uit 1993 terug. De Japanse regering besloot daarop wederom te onderzoeken of er wel troostmeisjes bestaan hebben. Op 16 maart maakte de Japanse regering bekend dat uit het onderzoek naar voren is gekomen dat niet bewezen kan worden dat vrouwen werden gedwongen in bordelen van het Japanse leger in het buitenland te werken. Er zou dus geen sprake zijn geweest van dwang. Geef u op: bel of schrijf naar Moesson, ook als u een eerbiedwaardige Indisch paatje kent (soms zijn ze zelf te verlegen). Wij maken dan een prachtige reportage. Moesson, Postbus 2074, 3800 CB in Amersfoort of mail: redactie@moesson.com Huize IJsselvliedt in Wezep Sinds kort organiseert het Nederlandse Rode Kruis ook speciale vakanties voor chronisch zie ken en gehandicapten van Indische afkomst, of mensen die om wat voor reden dan ook zich verbonden voelen met Nederlands-Indië. De vakanties duren een week en de locatie is Huize IJsselvliedt in Wezep, dat voor de gelegenheid in Indische sfeer wordt gebracht. Ook stelt Huize IJsselvliedt dan een speciaal Indisch ontspanningsprogramma samen. In 2007 heeft het Rode Kruis twee vakantieweken gepland. Die weken vallen in week 21 en week 38. Al vol? In 2008 worden nog 4 Indische vakantieweken georganiseerd. Geïnteresseerden kunnen bellen met de gastvrouw van Huize IJsselvliedt: Anita Möhlmann, 038 - 376 12 18. Op 15 februari getuigde de Nederlandse Jeanne Ruff-O'Herne, samen met twee Zuid-Koreaanse lotgenoten, voor het Ame rikaanse Congres tijdens een algemene hoorzitting over zogenoemde 'troostmeis jes'. Jeanne Ruff-O'Herne is één van de circa 200.000 vrouwen door heel Azië die in de Tweede Wereldoorlog door de Japan ners zijn gedwongen tot prostitutie. De hoorzitting vond plaats op initiatief van Congreslid Michael Honda. Het doel van de Democraat, zelfvan Japanse komaf, is dat Japan wordt opgeroepen zich 'formeel en ondubbelzinnig' te verontschuldigen voor het leed dat deze vrouwen ondergingen. In het tumult rond deze zaak ontkende de Japanse premier Shinzo Abe afgelopen 1 Op het moment van het ter perse gaan van deze Moesson, is het laatste nieuws dat de ambassadeur van Japan door minister Verhagen van Buitenlandse Zaken is ontbo den. De ambassadeur van Japan verklaarde daarop dat ondanks de uitspraak van premier Shinzo Abe, het officiële Japanse re geringsstandpunt nog steeds de verklaring uit 1993 is. Premier Abe kwam 26 maart terug op zijn uitspraak en bood officieel zijn excuses aan wegens het inzetten van de zogenoemde troostmeisjes. Moesson roept lezers op te reageren op dit bericht. Stuur de reactie (rond de 200 woor den) voor maandag 16 april naar Moesson, Postbus 2074, 3800 CB Amersfoort of e-mail naar: redactie@moesson.com o.v.v. 'Troost meisjes'. Ga voor de actuele informatie over dit onderwerp naar onze website, www.moesson.com. april 2007 7

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 7