de voorgalerij boeken cd's dvd's sites nieuwtjes tips@moesson.com Koopman en diplomaat Koopman Diplomaat Historicus L.P. van Putten schreef eerder een tweedelig werk over de gouverneurs-generaal van Nederlands-Indië en waagt zich nu aan het voormalige Ceylon (Sri Lanka), dat tussen 1640 en 1796 onder gezag stond van de Verenigde Oostindische Compagnie. De VOC was niet alleen een handelsmaatschappij: zijn werknemers moesten veelzijdig zijn. Zo moesten de gouverneurs van Ceylon in staat zijn subtiel te laveren tussen hun functie als koopman en als diplomaat. Zij moesten de handelsmaatschappij als koopman dienen, maar tegelijkertijd om vrede te verzekeren en daarmee de voortgang van de handel te dienen, als diplomaat handelen. De titel van het boek is enigszins misleidend aangezien het boek vooral over de geschiedenis van Ceylon onder invloed van de VOC handelt. De gouverneurs en enkele directeuren rijgen dat verhaal subtiel aaneen in kleine kaders waarin hun biografie en wapenbord kort worden bespro ken. Deze kadertjes kosten nooit meer dan een hele pagina, hoewel de personen op zichzelf altijd interessant genoeg waren om een heel boek te vullen. Van Putten koos er echter duidelijk voor een overzichtelijk naslagwerk over de geschiedenis van Ceylon onder gezag van de Com pagnie te schrijven. Het geheel is derhalve een overwegend Europees georiënteerde studie geworden, hoewel soms wordt uitgewijd over de lokale bevolking. Zo is er een heel hoofdstuk gewijd aan de koning van Kandy. Jammer is echter dat er geen lijst van verklarende woorden ach terin het boek is opgenomen. De term 'dessave' of 'dissava', die nergens wordt uitgelegd, zal menigeen onbekend zijn. Het boek is gericht op de geïnteresseerde liefhebber: hoewel het boek een zeer nuttige introductie is op de geschiedenis van Ceylon onder VOC-gezag, zal de historicus moeite hebben met het ontbreken van een index en aanvullende noten. Boven dien blijft het boek als introductie op de geschiedenis door zijn beperkte omvang wat aan de oppervlakte zweven. Zijn verschijnen is echter een aanvulling op de beperkte (Neder landse) literatuur over Ceylon. Het is tekenend dat één van de weinig andere Nederlandstalige overzichts werken over de VOC en Ceylon alweer bijna twintig jaar geleden verscheen, namelijk dat van Roossannie Kromhout: het machtige eyland; Ceylon en de V.O.C. Koopman en diplomaat is zeer onderhoudend geschreven waarbij de kadertjes van bekwame en onbekwame gouverneurs met fami liewapens en interessante, bijna anekdotische 'weetjes' het geheel afwisselend houden. Bovendien is het werk schitterend vormgegeven met prachtige kleurenafbeeldingen en voorzien van leeslint. (Caroline Drieënhuizen) Koopman en diplomaat. Gouverneurs en directeur van Ceylon 1640-1796 door L.P. van Putten (e.a.) Ger Guijs: 224 pagina's (gebonden) ISBN: 90 6734 4710 Prijs: 30,- 10 moesson Over the top, dat is wat sommige recensenten van Tjon vinden, en misschien klopt dat ook wel. Hoofdpersoon Tjon is een Indische jon gen die langzaamaan doordraait als gevolg van het gezin waarin hij opgroeit. Zijn pestende broer en het Japanse kampverleden van zowel vader als moeder zorgen ervoor dat Tjon nog maar aan één ding kan denken: een medaille verdienen omdat hij de vijand - die hij ziet in de nieuwe vriend van zijn moeder-heeft verslagen. Tjon door Theodor Holman Nijgh en Van Ditmar: 223 pagina's (paperback) ISBN: 978 90 388 3116 9 Prijs: 17,50

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 10