maar doe alles wel voor 100 procent' De ambities van Nada van Nie (40) liggen zowel voor als achter de camera. Presente ren, produceren, regisseren, schrijven, ze vindt alles even leuk. Ónder die carrièrevrouw zit een Indisch meisje dat een sterke band heeft met Azië, haar moeder en Indisch eten. DOOR KARLIJN DE JONGE O FOTOGRAFIE NICK VAN ORMONDT 'Ik ben veelzijdig, Nada heeft het druk. Heel druk. Vandaar dat het een telefonisch interview wordt, tussen de opnames van haar programma's door. Nada heeft net haar eigen productiekantoor opgezet, presenteert twee programma's, schrijft maandelijks een column voor het blad Top Santé en is ambassadeur van de ontwik kelingsorganisatie MYBODY. Ik stel haar veer tien vragen over haar Indische achtergrond, haar gezin, haar werk en het leven. Je vader was een groot gedeelte van je jeugd niet aanwezig. Heb je ondanks dat een geluk kige jeugd gehad? 'Ik heb een héél leuke jeugd gehad, met een ontzettend lieve Indische moeder. Ik ben vrij beschermd opgevoed, ik was tot mijn elfde erg op mijn moeder gericht. Ik durfde bijvoor beeld niet bij anderen te logeren. Mijn moe der is een lieve, warme vrouw. Toen ik een jaar of elf was, gingen mijn ouders scheiden. Tot dan toe had ik geen ruzies meegemaakt. Mijn moeder was voor de scheiding altijd thuis, ze werkte niet. Na de scheiding ging ze weer studeren. Mijn vader was altijd al weinig thuis. Hij is regisseur en hij werkte veel. Door hem ben ik in aanraking gekomen met het vak. Hij betrok me bij zijn activiteiten en hij liet me in een aantal van zijn filmpjes spelen.' Welke Indische elementen kun je je herinne ren uit je jeugd? 'Vooral het Indisch koken staat me bij; samen eten maken met mijn moeder. Ze stond vaak de hele dag in de keuken, dan rook het heer lijk in huis. En natuurlijk mijn oma. De zus van mijn oma is net overleden. Dat was de laatste Indische strohalm. Ik heb alle boeken van Yvonne Keuls en Marion Bloem gelezen, het is zó herkenbaar. Mijn Indische tantes zijn precies zoals Yvonne ze beschrijft. Met mijn moeder en oma keek ik altijd 'Indische' televi sieprogramma's, zoals Tante Lien. En, heel erg Indisch, mijn oma snoof altijd aan je. Ze kuste je niet gedag; ze snoof.' Hoe belangrijk is je familie voor je? Hoe is het contact met je zus bijvoorbeeld? 'Mijn zusje is mijn allerliefste vriendin. Zij is precies het tegenovergestelde van mij. Ze heeft gestudeerd en is advocaat, terwijl ik voor een creatief beroep heb gekozen. Mijn zus heeft meer met Zuid-Amerika, ik heb meer met Azië. Zij is laat moeder geworden, ik ben jong moeder geworden. Ik heb erg mijn hart gevolgd in mijn leven, en zij meer haar verstand. Nadat ze kinderen heeft gekregen, is ze wel iets veranderd. Met kinderen kun je nu eenmaal niet alles plan nen. Je moet gewoon kijken hoe het loopt en daarop inspelen.' Hoe heb je je man, Bryan Roy, leren kennen? Was het liefde op het eerste gezicht? 'Ik werkte bij het programma Blizz en we had den bedacht dat we een uitvoering van Ro meo en Julia in de uitzending wilden. Om te breken met tradities zochten we een donkere moesson

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 16