de onafhankelijkheid in 1999 naar Dili getrokken om daar hun geluk te zoeken. Honderden huizen stonden leeg omdat de oude bewoners uit angst voor geweld naar het westen waren gevlucht.' In Dili was de politieke crisis in 2006 tussen de Fretilin-regering, het leger en president Xanana Gusmao en zijn aanhangers voor veel jonge Timorezen hét moment om wraak te nemen op de landgenoten die hun huizen jaren daarvoor hadden ingenomen. Honderden huizen wer den volledig in de as gelegd rond Dili als wraak op de 'nieuwkomers' uit het Oosten. Het oplaaiende geweld was een sterke herinnering aan de broosheid van de vrede in Oost-Timor. Vreedzame verkiezingen Kerkelijke steun Fretilin-kandidaat Francisco 'Lu-Olo'Guterres en Fretilin partijleider Mari Alkatiri hebben veel aan hun populariteit ingeboet de afgelopen vijfjaar. Het geduld van de Oost Timo- reze kiezer lijkt op te raken en veel Oost Timorezen hebben hun vertrouwen in Fretilin verloren. Honderden Oost-Timo- rezen kwamen tijdens Goede Vrijdag bijeen bij de Balide-kerk om de nabeelding van de krui siging van Jezus Christus te aanschouwen. Met deze weken van chaos sterk in het geheugen gegrift, was de angst groot dat de huidige presidentsverkiezingen tot een nieuwe golf van geweld zouden leiden de afgelopen weken. Des te meer toen chronische rijsttekorten afgelopen maart nog tot bloedige botsingen tussen demonstranten en veiligheidstroepen leid den. Hierbij richtte de kritiek zich met name op de 'stabiliseringsmacht' uit Australië en Nieuw-Zeeland, nadat Australische soldaten twee Timorese jongeren doodschoten tijdens het toenemende straatgeweld rond Dili. Ook het onvermogen van Australische veiligheidstroepen om een rebellerende commandant van de Timorese militaire politie te ar resteren, heeft de zeggenschap ondermijnd van de Australiërs die lang weigerden zichzelf onder VN-bevel te plaatsen. Majoor Alfredo Reinado had zich met sympathisanten en een groot arsenaal aan machinegeweren in de bergen ten zuiden van Dili ver schanst en ontpopte zich na zijn vogelvrijverklaring razendsnel tot een populaire volksheld bij veel Timorezen. Op de weg naar het vliegveld vanuit Dili zijn de muren volgespoten met steunbetuigingen voor de opstandige Reinado die zich de afgelopen weken ook in de verkiezings strijd leek te willen mengen. De Timorese president Xanana Gusmao wil daarom vooral rust en orde in de periode rond de verkiezingen. De viering van paasfeest vlak voor de presidentsverkiezingen op acht april speelde hierin een belang rijke rol. Op Goede Vrijdag waren ruim vijfduizend Timorezen in de kathedraal samengekomen, waaronder presidentskandidaat Fernando 'Lasama' De Araujo die veel steun onder de jongeren heeft. Een zegen van de kerk kan cruciaal zijn in een land waar 95 procent van de men sen rooms-katholiek is. 'Wees niet bang om te stemmen en een nieuwe toekomst te kiezen. We vragen de mensen om de beste kandidaat te kiezen die 24 jaar van zijn leven aan de onafhankelijkheidsstrijd heeft gewijd', zo sprak bis schop Alberto Ricardo Da Silva tijdens de drukbezochte paasmis in Dili. Volgens vele betrokkenen was de toespraak van bisschop Da Silva een verkapte steunbetuiging voor Ramos-Horta. 26 moesson

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 26