'We stappen uit de betjakloopt er een wildvreemde man met zijn fiets aan de hand mee tot aan ons huis Schemertijd Schemertijd Katanja Dinsdag 22 mei 2007 om 13.00 uur wordt (onder voorbehoud) Schemertijd vertoond in het Bibit- theater op de Pasar Malam Besar in Den Haag. De dvd Schemertijd is te bestellen door 17,45 (incl. verzendkosten) over te maken op girorekening 6685 t.n.v. Moesson Tjalie Robinson, Bergstraat 27, 3811 NE te Amersfoort. Vergeet niet uw adres te vermelden. Abonnees betalen slechts 15,- (incl. verzendkosten). Schemertijd wordt zo snel moge lijk naar u toegestuurd! Gang Tengah Anin verloor al vroeg haar ouders. Het overlij den van haar moeder weet ze zich nog goed te herinneren. Ze vroeg Anin en een oudere moessQn Hongeroedeem Een aantal maanden na de inval van de Japan ners vertrekt Anin weer naar Nanggewer. Haar Indische zwager neemt zijn broertjes mee. 'Ik moest er aan wennen dat we ineens zo'n grote familie waren, in een veel te klein optrekje.' Om rond te komen begint Marhaja een kleine waroeng. Anin bouwt elke ochtend het stalletje op. Met de verkoop bemoeit zij zich niet. 'Ik had de neiging om aan alle bekenden etenswaren mee te geven. Over de betaling maakte ik mij geen zorgen.' Halverwege de oorlogsjaren moeten ze met de waroeng stoppen. Er viel niet veel meer te verkopen, want alles wat voedzaam was, verdween naar de Japanners. Anin ziet het gebied langzaamaan verarmen. 'Er liepen kin deren rond met hongeroedeem en vele eens zo trotse buren zaten apathisch voor hun huizen. We konden elkaar niet meer helpen. We hadden zelf nauwelijks te eten.' Na het overlijden van haar ouders komt Anin bij haar zus Marhaja en Indische zwa ger te wonen. Eerst nog in Nanggewer en later in Gang Tengah in Batavia, want Anin's zwager krijgt een betrekking in het toenma lige Batavia, waardoor ze moeten verhuizen. Marhaja leerde ik het huis houden. De was doen bij de bron, koken en strijken. Het was een mengeling van spe len en allerlei huishoudelijke taken leren.' In Gang Tengah gaat een nieuwe wereld voor haar open. 'Gang Tengah had niets weg van Nanggewer. We woonden in de buurt van een spoorlijn, de gevangenis voor Europea nen en een begraafplaats. Ik kreeg ook een aantal Indische vriendinnetjes en de kinderloze mevrouw Spelt die schuin te genover ons woonde, haalde me Vlak na het einde van de oorlog kwam een groep nationalisten 'van buiten' met veel rumoer het dorp binnengewandeld. Ze waren op zoek naar de zwager van Anin. Een oom van haar greep tijdig in: 'Waag het niet om één van onze huizen te betreden.' Het gezel schap taaide gelukkig af. Niet lang na dit voorval worden Marhaja en haar man door Anins familie via een poli tiepost in Tjibinong naar het relatief veilige Djakarta gebracht. Anin voegt zich enkele maanden later bij hen. Liefde Tjawang, zo heet de wijk waar ze uiteindelijk een nieuw bestaan opbouwen. Geleidelijk aan gaat het hen beter. 'Van cornedbeef met rijst naar de echte Soendanese keuken,' zegt Anin. De ontmoeting van Anin met haar man is vermeldenswaardig. 'Ik kwam terug met een nichtje uit het Carolus-ziekenhuis. We stap pen uit de betjak, loopt er een wildvreemde man met zijn fiets aan de hand mee tot aan nabijheid van twee miljoenensteden. 'Het huidige Nanggewer telt zo'n vierhon derd huizen,' vertelt Anin. 'Ik denk dat het aantal woningen sinds mijn jeugd is vervier voudigd, want er stond vroeger veel meer groen tussen de woningen.' Nanggewer bestond hoofdzakelijk uit Soen danese families, een handvol Indische gezin nen en Chinese handelaren die olie, vis, koffie en dergelijke verkochten. Het was een hechte gemeenschap waar het gotong-royong principe nog bestond. Men hielp elkaar bij het oogsten, paste op elkaars kinderen en eerde gezamenlijk de doden. 'Je kunt rustig zeggen dat ik van oorsprong een anak petani, een boerendochter, ben. Mijn ouders kregen in totaal twaalf kinderen. Vijf meisjes en zeven jongens. Ik trok voornamelijk met mijn twee jongere broertjes op. Nanggewer was voor ons kinderen één groot speelveld. De kali Soe- soekan, vruchtenbomen, stenen, takken en insecten. Ik heb nooit een pop nodig gehad.' zus om boeboer, rijstepap, te maken. De beide meisjes probeerden op allerlei manieren de houtjes onder het kookstel brandende te krijgen, maar het lukte maar niet. Anin is op een gegeven moment naar buiten gegaan om te spelen. Toen ze uren later terugkwam, was haar moeder overleden. 'Soms zit het me wel dwars dat ik haar die boeboer niet heb kun nen aanbieden. En als ik aan haar denk, moet ik er het gezicht van één van mijn zusters bij plaatsen. Ik kan niet meer terughalen hoe mijn moeder er uitzag.' regelmatig binnen om mijn haren te kammen en even te kletsen.' moesson

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 50