'Ik wil uit spiritualiteit de taboesfeer halen' DOOR KARLIJN DE JONGE O FOTOGRAFIE ARMANDO ELLO 'Ik ben niet gek, ik ben spiritueel Het is klokslag twaalf uur als we aanbellen bij Richard Krebber. Een donker getinte man in een net pak opent de deur. 'Kom verder', zegt Richard. 'Jullie zijn mooi op tijd, voor Indo's. Willen jullie thee, koffie, spekkoek?' Even later staat er een pot dampende sterrenmix thee op tafel én een schoteltje met spekkoek. We gaan zitten en Richard begint te vertellen. Verhuizing 'Ik ben geboren in Hollandia, later zijn we naar Biak verhuisd. In 1962 werden we voor de keus gesteld: in Indonesië blijven en In donesiër worden of vertrekken. Mijn ouders kozen voor het laatste en we verhuisden naar Neder land. Ik was zes jaar toen ik naar Nederland kwam. We hebben een jaar lang min of meer rondgezworven, van opvang naar opvang. In 1963 kocht mijn vader dit huis in Breda. Het was niet geheel toevallig dat we in Breda terechtkwamen. Mijn vader werkte voor defensie en werd hier gestationeerd. Ons ge zin - ik heb twee zussen en een broer - was heel hecht en warm. Dat zie je wel vaker bij Indische gezinnen.' 'Ik heb van 1963 tot mijn achttiende in dit huis gewoond. Daarna ben ik overal en nergens geweest. Mijn ouders zijn allebei overleden. Mijn moeder in 1999, mijn vader op mijn vijftigste verjaardag, vorig jaar okto ber. Hij heeft in mei 2005 een herseninfarct gekregen. Ondanks dat hij daar redelijk goed van hersteld is, wilde hij niet meer zelfstandig wonen. Hij verhuisde naar verzorgingshuis Raffy en heeft het daar prima naar zijn zin gehad. Ik heb het huis van mijn ouders over genomen en ben nog bezig met verbouwen. Het moet echt mijn huis worden.' Doekoen 'In Nieuw-Guinea is mijn interesse voor parapsychologie ontstaan. Daar liggen mijn roots. Ik kan me nog veel herinneren van toen we daar woonden. Mijn moeder heeft me een keer meegenomen naar een doekoen. Mijn vader was door zijn werk vrij vaak van huis. juni 2007

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 13