uit. Het probleem met beurzen is dat er nau welijks selectie plaatsvindt onder de mensen die een stand huren. Tijdens één van die lezin gen zei ik een keer dat aurafoto's geen bewijs vormden voor het bestaan van een menselijk aura, terwijl er op die beurs mensen stonden die aurafoto's maakten. Ik mag tegenwoordig dus alleen aan het eind van de beurs een lezing houden. Als iedereen al een aurafoto heeft laten maken.' Hij lacht. 'Nee, serieus. Ik vind het een kwalijke zaak. De mensen die hulp zoeken zijn kwetsbaar. Iedereen mag zich paragnost, healer of medium noemen; het is geen beschermd beroep. Het is dan ook niet vreemd dat er op alternatief gebied veel kwakzalvers rondlopen.' We hebben de appeltaart amper achter de kiezen of Richard vraagt of we nog wat an ders willen drinken. 'Iets fris misschien?' 'Ik heb een column in ParaVisie. Daarin schrijf ik over dingen die ik in mijn praktijk tegen kom. In maart dit jaar hebben we De Telegraaf en nog een aantal andere media gehaald. Het ging om een leegstaand ziekenhuis in IJmui- den. Omdat alle apparatuur er nog instond, werd het bewaakt. Op een gegeven moment sloeg de bewaking alarm. Die bewakers, ke rels van 2 bij 1 meter, waren hartstikke bang. Vooral 's nachts hoorden en zagen ze allemaal rare dingen en ook de bewakingscamera's registreerden vreemde zaken. Ik ben samen met een collega gaan kijken in het zieken huis. Na de zaak onderzocht te hebben, bleek dat het een energetisch negatief belaste plek was. Vooral op de afdeling psychiatrie dool den aardig wat zielen rond. Twee bewakers hadden spullen uit het ziekenhuis mee naar huis genomen. Die hadden daarna thuis ook last van onverklaarbare gebeurtenissen. Dat zie je wel vaker, dat voorwerpen als een soort 'inductor' gaan werken. Het is dan ook handig afstand te doen van zulke spullen. Ik help ook mensen die hiermee te maken hebben. Indonesië 'Mijn ouders zijn begin jaren negentig een paar weken naar Indonesië gegaan. Ze kwamen totaal gedesillusioneerd terug. Mijn moeder vertelde dat ze in Jakarta geen vogel tje had horen fluiten. In hun tijd was dat heel anders. Ik ga in juni voor het eerst terug naar Indonesië. Ik ga voor mijn werk en ik ga dan ook even naar mijn geboortehuis in Nieuw- aanstaande echtgenoot 'iets' op het meisje had gezet, zoals je dat dan noemt. We hebben haar met zijn drieën een energetische be handeling gegeven. Op die manier scherm je iemands persoonlijke energieveld af. Iemand die iets slechts in de zin heeft, kan dan min der makkelijk bij haar energie. Het is dan las tiger iemand 'iets' op te leggen. Door te kijken naar de achtergronden en naar wat er speelt, kun je patiënten helpen. In Nederland zijn er mensen die tegen betaling iemand anders 'iets' opleggen. Er is echt handel in. Je betaalt Guinea. Ik zie precies voor me hoe het eruit ziet, maar ik weet nu al dat dat ongetwijfeld veranderd zal zijn. Je hebt bepaalde herin neringen aan hoe het vroeger was. Op het moment dat je terug gaat, blijkt dat allemaal verdwenen te zijn.' Waarom de Indische cultuur meer met mys tiek heeft dan de westerse wereld, begint eigenlijk bij de definitie van wat de werkelijk heid is. 'De basisdefinitie die verschillende culturen geven aan wat werkelijkheid is, is anders. De wereld is ingedeeld in vijf cultuur codes. De westerse wereld is één van die cultuurcodes. In tT ~\T' het westen gaat men uit van In Nieuw-Guinea is mijn de aanname dat alles wat tot de werkelijkheid behoort, interesse voor een plaats moet hebben in tijd en ruimte. Alleen dat parapsychologie ontstaan wat zichtbaar is, de materi ele wereld, telt. De overige vier cultuurcodes hebben een heel andere werkelijkheid. In de zogenaamde niet-geïn- dustrialiseerde gebieden - zoals bijvoorbeeld Nieuw-Guinea - geloven ze in een voortbe staan na de dood en volgens hen zijn wij in staat om contact te leggen met die wereld. In die gebieden staat de voorouderverering centraal. Het maakt niet uit of die voorouders nog leven of inmiddels overleden zijn.' al gauw een bedrag tussen de 5.000,- en 10.000,- als je iemand wilt benadelen.' Nadat de foto's zijn gemaakt en we volgela den zijn met allemaal lekkere dingen, stap pen Armando en ik op. Dit was echt een dagje Indische gastvrijheid, gecombineerd met een beetje goena-goena en stille kracht. en het /il je iem dan er 7iin Praktijk 'De patiënten die bij mij in de praktijk komen zijn onder te verdelen in drie groepen. Dat zijn paranormale mensen die niet goed met hun gave om kunnen gaan, paranormale mensen die geaccepteerd hebben dat ze pa ranormaal zijn - die help ik bijvoorbeeld met het opzetten van een eigen praktijk - en men sen met transculturele 'problemen' die in de reguliere sector geen passende hulp krijgen. Bij die laatste groep zijn er veel mensen van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse afkomst die bij mij in de praktijk komen voor hulp. Zo werd ik eind vorig jaar bijvoorbeeld bena derd door de moeder van een veertienjarig Marokkaans meisje. Ze zat onder de uitslag, en was daar al mee naar de dokter gegaan. Die had haar een zalfje voorgeschreven, maar dat hielp niet. Samen met twee collega's ben ik op huisbezoek bij het meisje geweest. De familie was ten einde raad. Ik ben gaan terug redeneren. Wat kan het zijn, uit welke hoek komt het? Het bleek dat het meisje uitgehu welijkt zou worden en dat de familie van haar juni 2007 17

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 17