Indische schoolfoto Tempo Doeloe ./U C y.'',. <■->« X }_f<± L Dit is het tekenlokaal van de hbs te Soera i/ baja, begin jaren dertig. Aan de muur hangt bovenin het affiche van Jos Rovers voor de Rotterdamse Lloyd. Links hangt een ingelijste houtsnede van karbouwen. De maker staat er schuin vóór: A. Dolf Breetvelt, tekenleraar aan deze hbs van 1927 - 1933 (daarvoor aan de KWS in Batavia, daarna aan scholen in Yogja en Bandoeng). De foto komt uit het album van de familie Wieberdink: Ate zit aan de rechterhand van Breetvelt ingespannen te tekenen, zijn één jaar oudere broer Koos is de blonde jongen in het midden. De foto kwam te voorschijn na een oproep van Rob Delvigne in Moesson voor informatie over Dolf Breet velt. Rob is bezig om een publicatie over hem te maken. Wie uit zijn vooroorlogse, Indische periode werk bezit of iets over hem weet, kan bellen of mailen naar Rob Delvigne: 030 - 273 23 37 of R.Delvigne@gbu.nl juni 2007 25

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 25