DOOR HENK DE GELDER FOTO ARMANDO ELLO Henk de Gelder werd in 1931 in Bandoeng m et de helm geboren. Van jongs af aan heeft hij voorspellende gaven. Wanneer hij als kleine jongen een huisgeest waar neemt, adviseren zijn ouders hem met nadruk zich daar afzijdig van te houden. i Tegenwoordig woont Henk de Gelder in de Amsterdamse Bijlmer, hij is een medium De hier volgende gebeurte- en hij doet zijn tactvolle voorspellingen nis bleek achteraf niet geheel met behulp van een kristallen bol, In onverklaarbaar te zijn geweest, Moesson beschrijft hij enkele van zijn aangezien onze bedienden er paranormale belevenissen, hun eigen verklaring aan konden geven. Ik ben in 1931 in Bandoeng met de helm geboren, wat in de volksmond betekende dat zo iemand makkelijk spirituele zaken kon opnemen. Omstreeks mijn vijfde jaar stond ik op een middag op een bankje bij de wastafel mijn tanden te poetsen. Achter mij hoorde ik een zacht gebrom opdoemen. Toen dat aanhield dacht ik dat mijn jongere zusje een grap met me uithaalde en ik draaide me om de kamer in. Tot mijn grote schrik zag ik een eivormig wezentje dat met grote, uitdrukkingloze ogen mij aankeek vanaf de drempel van de kamer. Ik ben in doodsangst in een linnenkast gekropen en hield van binnen de deur met beide handen vast. Hieraan werd al snel van buitenafgetrok ken; ik brulde! Uiteindelijk werd de kastdeur opengetrokken en bleek het mijn moeder en onze kokkie te zijn die mij met vereende krachten uit de kast trokken. Huilend vertelde ik dat ik een monstertje in de kamer had waargenomen met wezenloze ogen. Sprakeloos keek mijn moederde kokkie aan. Zij nam mijn moeder apart en vertelde haar dat zij en andere bedienden dit eivormig wezentje eerder hadden gezien en rustig lieten passeren als ze het in huis tegenkwamen. Het zou om een huisgeest gaan, die als gedachtevorm gebonden was aan het huis. Als de sinjo (ik) er last van bleef houden, zat er niets anders op dan te verhuizen naar een andere woning. Mijn ouders hadden weinig zin in een verhuizing maar die bleek niet nodig te zijn, aangezien het wezentje zich niet meer liet zien. Gedacht- evormen worden op Java opgebouwd met een speciaal doel, ze krijgen een boodschap mee die ze moeten volbrengen. Het zijn een soort automaten. Zijn wezenloze ogen zijn me lang bijgebleven. Het was een dwergfiguur met korte armpjes en beentjes en ongeveer één meter hoog. Zijn oorsprong hebben we niet kunnen achterhalen. juni 2007 29

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 29