r Mi Naam: Ad Mansoer Leeftijd: 59 jaar Geboorteplaats: Medan Beroep: Logistiek medewerker Mystiek voorwerp: Atjehse vrouwenbroeken AD MANSOER: 'Deze Atjehse vrouwenbroe ken droegen mijn voorouders tijdens Hari Raya in processie naar de moskee. Waarom het vrouwenbroeken zijn en welke poesa- kavorm ze in het geheel vormen, weet ik niet precies. Wel weet ik dat heilige muziekinstru menten, wapens en andere kleding ook een onderdeel waren van dit ritueel. Ik heb deze broeken van mijn grootmoeder gehad.' Ad Mansoer doet al lange tijd onderzoek naar zijn afkomst en die van de Atjehse vrouwen broeken. Ad Mansoer: 'De stammoeder van het sultanaat Asahan was een bijzit gewor den van de sultan van Atjeh, Iskandar Muda. Wellicht heeft zij deze kleding gedragen. Als dat zo is, dan zijn de broeken al zo'n 300 jaar oud. Het typische Atjehse borduurwerk is er met de hand op geborduurd. Een klein onderdeel hiervan heeft Naima, mijn dochter, in haar nek laten tatoeëren. Dit vind ik heel bijzonder. Deze vrouwenbroeken zijn voor mij heel belangrijk, omdat ze een stukje van mijn afkomst herbergen.' moesson

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 32