Naam: Juul de Moel-Nitisusanta Leeftijd: 55 jaar Geboorteplaats: Soerabaja Beroep: financieel medewerkster Moesson Mystiek voorwerp: Chinees altaartje voor haar grootmoeder uni 2007 JUUL DE MOEL, onze medewerkster van de admini stratie, was aanvankelijk een beetje huiverig om mee te doen aan de fotoreportage. Ze gaf - terecht - aan dat het voorwerp van haar erg persoonlijk is. Juul de Moel: 'Ik had eigenlijk drie moeders. Omdat mijn moeder 45 jaar geleden op landelijk niveau aan ten nis deed in Indonesië, en dus veel op reis was, ben ik mede opgevoed door mijn grootmoeder en de baboe. Ik heb altijd een speciale band met mijn grootmoe der gehad. Ze is helaas in 1983 overleden. Sindsdien heb ik voor haar een altaartje opgesteld in mijn huis in Nederland. Nog altijd steek ik op haar verjaardag kaarsjes aan. Ook zet ik dan een kopje thee en een amandelbroodje klaar. Hier was ze zo dol op! Dan doe ik de traditionele Chinese gebedshandelingen en praat ik met haar. Het op deze manier herdenken van voorouders is een traditie die ik van huis uit heb mee gekregen. In Indonesië wordt ook Chinese wierrook bij dit soort altaars gebruikt. De as van de wierrook is hierbij heilig. Het altaartje voor mijn grootmoeder heeft een vast plekje in mijn huis.'

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 35