Agenda uitgelicht Exposities juni - JULI KOLONIALE SCHOOLPLATEN THÉ TJONG-KING INTERNATIONAL GAMELAN FESTIVAL UNIEKE VOC-KAARTEN RONDLEIDING BRONBEEK OPIUM MUD@3 ASMAT ZOEKTOCHT NAAR DE HOORN Agenda Voor iedereen die vroeger wegdroomde bij de koloniale schoolplaten, organiseert het on derwijsmuseum een tentoonstelling waarin exotische schoolplaten uit België, Duitsland en Nederland met elkaar worden vergeleken. Tot en met 9 september. Nationaal Onderwijsmuseum, Nieuwemarkt 1a, Rotterdam. Tel.: 010 - 404 54 25 of www.onderwijsmuseum.nl In de familietentoonstelling Landschap met taart wordt het landschap in de tekeningen van Thé Tjong-Khing (Poerworedjo, 1933) op verschillende manieren bekeken en zie je een korte film over hoe de Thé Tjong-King tekent. De tentoonstelling is voor kinderen vanaf 4 jaar. Tot en met 17 juni. Van woensdag 13 tot en met zondag 17 juni vindt in het Tropentheater van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Am sterdam het International Gamelan Festival Amster dam (IGFA) plaats. Tijdens dit festival zijn er diverse concerten op het gebied van traditionele en heden daagse Javaanse, Balinese, maar ook Europese ga- melan. Er zijn onder meer artiesten uit Banyuatis (Noord-Bali) en Surakarta. Ook kun je meedoen aan een conferen tie en verschillende masterclasses Javaanse en Balische muziek en dans volgen. Meer informatie: 020 -568 85 00 of www.tropentheater.nl/igfa Natuurmuseum Brabant, Spoorlaan 434, Tilburg. Tel.: 013 - 535 39 35 of www.natuurmuseumbrabant.nl 300 jaar lagen unieke VOC-kaarten verborgen in de catacomben van het Corpus Christie College in Oxford. Nu zijn ze in Rotterdam te bewonderen: 14 kaarten op perkament en 16 op papier. Tot en met 9 september. Maritiem Museum, Leuvehaven 1, Rotterdam. Tel.: 010 - 413 26 80 of www.maritiemmuseum.nl Op dinsdag 26 juni 2007 om 14.00 uur wordt een themarondleiding gegeven over het Arn hemse Landgoed Bronbeek, gevolgd door een lichtbeeldpresentatie over de geschiedenis ervan. In 1863 werd op dit terrein het toenma lige Koloniaal Militair Invalidenhuis Bronbeek gebouwd. Op herhaling: 24 juli om 14.00 uur. Museum Bronbeek, Velperweg 147, Arnhem. Tel.: 026 - 37635 55 of www.bronbeek.nl Opium was ooit de grootste bron van inkomsten voor het Indisch gouvernement. In de Kunsthal in Rotterdam zijn, naast een historisch overzicht, voornamelijk Chinese opiumattributen te zien, waaronder zeld zame opiumpijpen en parafernalia. Tot en met 8 juli. Kunsthal Rotterdam, Westzeedijk 341, Rotter dam. Tel.: 010 - 440 03 01 of www.kunsthal.nl Kasteel Groeneveld, Groeneveld 2, Baarn. Tel.: 035 - 54 20 446. In het Moluks Historisch Museum vindt een nieuwe wisseltentoonstelling plaats: MUD@3. Molukse jongeren zijn in beeld. Thema's als lifestyle, geloof en politiek komen aan de orde. De tentoonstelling duurt tot en met 16 september. Moluks Historisch Museum, Kruisstraat 313, Utrecht. Tel.: 030 - 235 71 16 of www.museum-maluku.nl Westfries Museum, Rode Steen 1, Hoorn. Tel.: 0229 - 280 028 of www.wfm.nl 46 Tot en met maart 2008 is de nieuwe tentoonstelling Uit de natuur ge maakt te zien in Natuurmuseum Brabant. Deze tentoonstelling toont een verras sende verzame ling gebruiksvoorwerpen en unieke filmbeel den uit de Asmat, gelegen aan de zuidkust van Indonesisch Papua. In het West fries Museum vindt ten toonstelling Zoektocht naar de Hoorn plaats. De tentoonstel ling geeft een beeld van de expeditie van koopman Isaac Le Maire. Hij had een conflict met de VOC en wilde het monopoly doorbreken door een nieuwe weg naar Indië te vinden. De tentoonstelling duurt tot en met 22 juli.

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 46