PASAR MALAM VAASSEN www.pasaroostwest.nl DE WIEKEN 21 22 juli TRIANGLE TOURS colofon Proef de ouderwets gezellige pasarsfeer op deze tropische jaarmarkt van Pasar Oost West. Alweer voor het 22ste jaar in Vaassen! Met een kleurrijk podiumprogramma: onder andere Aïs Lawa-Lata, Rudy van Dalm, dansgroepen Orchidee en Hawaiian Treasure, Ulisses Tapilaha The Fienatha Sisters, Free Line, Javaanse en Molukse dansshows, Aziatische modeshows en nog veel meer! Ontmoet je familie, vrienden en sobats op de Vaassense pasar! OPEN: zaterdag 21 juli van 12.00 tot 22.00 uur en op zondag 22 juli van 12.00 tot 19.00 uur. ENTREE: volwassenen 6,50 kinderen tot 6 jaar gratis 6 - 12 jaar, 65+ en veteranenpas 4,00 LOCATIE: Dorpscentrum De Wieken, Molenstraat 15, 8171 CE Vaassen. INFO: info@pasaroostwest.nl Kom ook naar onze Pasar in Dieren op 27 en 28 oktober: dé koempoelan onder de pasars..! INDONESIË SINGAPORE AUSTRALIË NIEUW ZEELAND Evenals voorqaande jaren orqaniseren wij ook in 2007 enkele qroepsreizen voor met name Indische 50+. Wij reizen met qoede airconditioned bussen, Nederlands sprekende qids, op basis van lo- qies/ontbijt in prima hotels. Aan - van het proqramma afwijkende - individuele wensen zullen wij waar moqelijkteqemoet komen. Route: o.a. Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Magelang, Yogya, Malang, Surabaya, (Bali). Totale reis: 16/22 dagen; Kosten: v.a. 1.390,- (1-pers.toeslag v.a. 225) Vertrekdata: 29 mei, 5 en 25 september, 30 oktober Recente reiservaring Na 55 jaar weer op Indon. bodem. Landschap en volk is in één woord ge weldig. We hebben er van genoten en de reis door jullie gepland, kan gewoon niet beter. De gids Lody en zijn chauf feur helper is een team dat naar mijn mening gewoon voor elkaar geboren is. Ze hebben zich uitgesloofd voor de mensen en voor die prijs hoefje 'tniet te laten; besteen herhaling waard. Groeten uit Zoetermeer Tevens organiseren wij individuele maatwerkreizen (o.a.Java, Sumatra, Sulawesi en Bali). Dagelijks vertrek, het gehele jaar door. Doetinchem tolofoon- 031A-3AA8QQ e-mail: info@triangletours.nl website: www.trianqletours.nl Moesson is een uitgave van Tjalie Robinson bv Bergstraat 27, 3811 NE Amersfoort Postbus 2074, 3800 CB Amersfoort Telefoon 033 - 4 611 611 Fax 033-4 655 208 E-mail info@moesson.com Internet www.moesson.com Redactie: Marjolein van Asdonck, Geert Onno Prins, Leny Rufi (redactie-assistente), Marinus Schoen (advertenties), Karlijn de Jonge (projectleider digitalisering), Marvin Struisvlugt (stagiair). Fotografie: Roeland de Bruyn, Serge Ligtenberg, Armando Ello Vormgeving: Raadgever en Partners, Amersfoort Druk: Van der Weij bv grafische bedrijven, Hilversum Moesson doet altijd z'n best feiten en informatie te controleren. Toch kan het zijn - vooral als informatie door derden wordt aangeleverd - dat er foutjes in berichten sluipen. Daar kunnen wij helaas geen verantwoording voor nemen. Kopij wordt door de redactie ingekort of bewerkt. Kopij kan zonder opgaaf van redenen geweigerd worden. Kopij wordt alleen geretourneerd mits uitdrukkelijk verzocht. s Abonnementen: Nederland: jaar 47,65 halfjaar 24,96 Europa: jaar 54,45 halfjaar 29,49 Buiten Europa: jaar 58,99 halfjaar 31,76 Automatische incasso 5% korting. Abonnementen gelden bij vooruitbetaling en worden automatisch verlengd. U dient tenminste zes weken voor afloop van uw abonnementsperiode schriftelijk op te zeggen. Agenturen: Amerika en Canada: Joyce Cohen P.O. Box 1461, Hilo Hawaii 96721 Tel/Fax. 1-808-934-0553 Jaarabonnement USA 65,- Australië en Nieuw-Zeeland: HAUB Productions P.O. Box 1022, Mt. Gravatt, OLD 4122, Australia Tel. 07-38496779 Jaarabonnement AU$ 85,- Uw cheque op naam stellen van de agent niet op Moesson of Tjalie Robinson bv. Administratie: Juul Mensinga, Juul de Moel Postbank 6685 t.n.v. Moesson Tjalie Robinson, Amersfoort, ABN-AMRO 51.56.15.730 t.n.v. Moesson Tjalie Robinson, Amersfoort IBAN-nummer: NL29 PSTB 0000 0066 85 BIC-code: PSTBNL21 Advertenties: Moesson verschijnt de eerste vrijdag van de maand. U kunt uw advertenties tot uiterlijk 21 dagen voor de verschijning aanleveren. Voor informatie over het aan te leveren materiaal kunt u contact opnemen met Marinus Schoen: advertenties@moesson.com Auteursrecht op brieven, ingezonden stukken en foto's Lezers die brieven, ingezonden stukken of foto's sturen ter publicatie behou den hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren in alle uitgaven van Tjalie Robinson bv, zowel in print als elektronisch, en verlenen daarnaast Tjalie Robinson bv het recht het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden. 51ste jaargang nummer 12 ISSN 0165 6546 Copyright Tjalie Robinson bv. Alle rechten voorbehouden. 50 moesson

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 50