0^ Voorwoord Marjolein van Asdonck R hoofdredacteur juni 2007 51ste jaargang nummer 12 Voorgalerij 6 Column Vilan in Koempoeland 7 Boeken, cd's, dvd's, sites, nieuwtjes en lezersacties 11 Brieven mystiek 12 Interview parapsycholoog Richard Krebber 19 Uit de kunst Frans Leidelmeijer over de mystiek van Jan Toorop 20 Indonesië De stille kracht in Jakarta Tempo doeloe 22 Katanja... 24 Poirrié's perikelen 25 Indische schoolfoto's 26 Het regent stenen... in huis 29 Column Onverklaarbaar 30 Horoscoop 31 Tastbare kracht Voorwerpen van betekenis 37 Column Katanja... 39 Culinai: Lonny kookt! 42 Interview Twee vrouwen over verlies Achtererf 46 Agenda 48 Ting Ting 50 Colofon o T3 C Als Indische mensen zijn we opgegroeid met de stille kracht en goena-goena, of in ieder geval met de verhalen erover. Zo herinner ik me bijvoorbeeld het verhaal dat vroeger, in Indië, een broer van mijn oma - hij was met de helm geboren en werd Pepin genoemd - er bij werd geroepen als een huis anker was. Hij kon dan door bepaalde handelingen te verrichten ervoor zorgen dat het huis weer bewoonbaar werd. Pas onlangs kreeg ik een oude familiefoto te pakken waar hij ook op staat, zij het wat vaag. Nu weet ik na jaren eindelijk hoe deze bijzondere man er uit zag. Als er ineens een onverklaarbare bloemenlucht hing in huis, was mijn oma ervan overtuigd dat er iemand was overleden, een bekende of een ver familielid bijvoorbeeld. En zo zou ik nog tientallen voorbeelden kunnen geven. En hoevelen van ons hebben geen dingen meegemaakt die geen toeval kunnen zijn? Voor de Moesson-redactie geldt precies hetzelfde, vandaar dat we vonden dat het eens tijd werd voor een Moesson-special over mystiek. Net als iedere maand, hebben we weer heel veel mensen bereid gevonden om mee te helpen dit nummer te vullen. Zo interviewden we parapsycholoog Richard Krebber. Hij is één van de mensen achter de schermen van het KRO-programma Op zoek naar het zesde zintuig én Indisch natierlijk! Cindy Lugten schreef vanuit Jakarta een artikel over de stille kracht, die in deze moderne wereldstad dichter aan het oppervlak ligt dan een buitenstaander in eerste instantie zou vermoeden. Dan maakte fotografe Frédérique Vlamings nog een prachtige fotoreportage van zes Moesson-lezers met hun familie-poesaka, of een voorwerp waar zij persoonlijk kracht aan ontlenen. Heel bijzonder en heel herkenbaar. We sluiten dit nummer af met een tweeluik over verlies. Julia Bastiaans - in het dagelijks leven bezig met het spirituele - en Tina Daniels - nooit eerder spirituele ervaringen gehad - vertellen over de mystieke kanten rond het verlies van hun dierbaren. Bestaat er zoiets als voorvoelen datje zal sterven? Kun je tekenen krijgen uit het hiernamaals? Twee vrouwen vertellen... juni 2007

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 5