fomfoelviel KJBB/ Regio Zeeland S '<2\ <A I Elke maand gaat Vilan van de Loo op bezoek bij een bijzon dere Indische vereniging of koempoelan. Afgelopen maand bezocht ze de koempoelan van de Kinderen uit de Japanse Bezetting en Bersiap 1941-1949 (KJBB), regio Zeeland. M fa" De trein bracht me naar station Middelburg, de taxi stopte voor een winkelcentrum in een nieuwbouwwijk. Ongelovig vroeg ik: 'Is het hier?' De chauffeur zei: 'Ja, u loopt gewoon door.' Dat deed ik, en even voorbij Blokker, Etos en de plaat selijke bakker, zag ik een deur die ik opendeed. Klanken van krontjongmuziek lokten me naar binnen en toen wist ik waar ik was: een wijk centrum met een zaal voor Indische mensen, de koempoelan in Zeeland van de KJBB. Een zaal vol tafels, de heerlijke geur van Indisch eten en de voorzitster danst door de zaal naar me toe. ratie die dat nauwelijks heeft meegemaakt of die daaraan weinig herinneringen hebben. Dat is een zorg voor de vereniging. We weten niet hoe de toekomst eruit zal zien. We heb- WIE WIL DAT VILAN OP KOEMPOELAN-BEZOEK KOMT, KAN EEN UITNODIGING STUREN NAAR MOESSON, POSTBUS 2074, 3800 CB IN AMERSFOORT, MET OP DE LINKERBOVENHOEK 'VILAN OP BEZOEK'. EEN E-MAIL STUREN MAG OOK: REDACTIE@MOESSON.COM Ontmoetingsdag 'Welkom op de regionale ontmoetingsdag Zeeland', zegt Joke van Leeuwen-Walkate. Ze is een tengere vrouw, maar doortastend in spreken en doen. De voorzitster, die meteen uitlegt wat 'haar' vereniging betekent. 'Lotgenotencontact, dat is eigenlijk ons devies. We zijn mensen die eenzelfde ervaring hebben, zij het elk op een eigen manier. Dat bindt. Niet dat we steeds over de oorlogstijd praten, maar het kan. Vooral toen we pas bestonden, konden er enorme emoties loskomen. Dan waren we blij dat Pelita er ook was, om mensen op te vangen. Die heftigheid is in de loop der jaren wel minder geworden.' Twee keer per jaar zien de Zeeland-leden van de KJBB elkaar op een ontmoetingsdag. Lezingen, eten, muziek en praten over vroeger en nu. Wat er typisch Zeeuws aan is? 'Niks', zegt de voorzitster. 'De mensen wonen alleen hier. Het is in 1980 begonnen omdat ze elkaar opzochten. Ik ben er pas in 1997 bijgekomen, toen ik via anderen hoorde dat er iets over Indië te doen was en omdat ik daar vandaan kom, was ik nieuws gierig. Later kwam ik in het bestuur.' Toekomst Op de ontmoetingsdag zie ik vooral oudere Indische mensen, de ande re generaties ontbreken. Dat vind ik niet erg, want nu kan ik fijn praten met meisjes-van-een-zekere-leeftijd over Ems van Soest en zwijmelen bij 'Schoon ver van u' dat de eenmansband op mijn verzoek speelt. De wajangpoppen vind ik prachtig. De voorzitster denkt praktisch over de toekomst. 'De leden die we nu hebben, waren kinderen tijdens de Japanse bezetting en de bersiaptijd. Daarna komt een jongere gene- ben veel leden van de naoorlogse generatie, maar die hebben niet onze beleving. En veel ouderen hebben ook moeite om daarover te vertellen aan hun familie.' Ik zeg optimistisch dat de vereni ging misschien een brug kan slaan, workshops vertellen, overdracht en zo draaf ik optimistisch door. Joke van Leeuwen negeert dat tactvol (hoe vaak heeft ze dat al gehoord?) en vertelt verder. 'De meeste kinderen hebben wel een interesse voor het verleden van hun ouders en ze gaan soms mee naar een herdenking of bijeenkomst, maar een vereniging... daar zijn ze niet voor in. We hebben nieuwe bestuurders nodig, want de ouderen leggen geleidelijk hun taken neer. En dan? Of de tweede generatie neemt het over, of het houdt op.' Oase Hoe dan ook, denk ik als ik weer naar het station ga, in Middelburg was het een oase van gezelligheid en de zorgen van de voorzitster deel ik niet. Er zullen immers altijd oudere Indische mensen zijn. Volgende maand ga ik weer naar een koempoelan. OPGERICHT: AANTAL LEDEN: ACTIVITEITEN: WEBSITE: EIGEN PERIODIEK VOORZITTER REGIO ZEELAND: Regio Zeeland in 1989 de regio Zeeland heeft ongeveer 80 leden, met een aantal vaste gasten die (nog) geen lid zijn. Vooral eerste generatie Indisch. elk half jaar een koempoelan met lezingen www.kjbb.nl landelijk Kawatberichten, locaal een half jaarlijks convocaat Joke van Leeuwen-Walkate, tel. 0111 - 401 492 6 moesson

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 6