In 1925 vond in Parijs L'Expostion internationale des arts décoratifs et industriels modernes plaats. Nederland werd vertegenwoordigd door de architect J.F. Staal. Frans Leidelmeijer bespreekt iedere maand een kunstobject dat ont staan is uit Europese en Indische kruisbestuiving. L'Expostion internationale des arts décoratifs et industriels modernes toonde de actuele ar chitectuur en toegepaste kunst van westerse landen. Duitsland was door het organiserend comité niet uitgenodigd omdat het de Eerste Wereldoorlog was begonnen. De Verenigde Staten waren in de veronderstelling dat ze geen nieuwe vormgeving konden tonen. Nederland was wel vertegenwoordigd. Op de foto zien we de paraboolvormige achterzijde van het Nederlandse paviljoen gebouwd door de architect J.F. Staal. Hij heeft zich in zijn bakstenen Amsterdamse School ontwerp laten inspireren door de traditionele bouw kunst van de Bataks op Sumatra en de Torad- ja's op Sulawesi. De traditionele architectuur en tempelarchitectuur uit de Indische archi pel waren trouwens enkele inspiratiebronnen van de Amsterdamse School, die tot uiting kwamen in de bouw- en interieurkunst. Op de Wereldtentoonstelling van 1925 werd slechts een eenzijdig beeld van de werkelijke situatie getoond. Op bijna alle fronten werd de traditionele richting van de toegepaste kunst en architectuur getoond. Belangrijke vooruitstrevende stromingen als De Stijl en het Bauhaus waren door het comité niet uit genodigd. De Nederlandse inzending stond in het teken van de Amsterdamse School met toevoegingen van voorwerpen van de Nieuwe Kunst van 1900. De Amsterdamse De term art deco is in 1966 bedacht, analoog aan haar voorganger de art nouveau, door de organisatoren van de tentoonstelling Les an- néés 1925 in het Museum voor Toegepaste Kunst in Parijs. Met deze expositie probeerden zij de roemruchte tentoonstelling L'Expositon internatio nale des arts décoratifs et industriels modernes te reconstrueren. FOTO: catalogus L'Art Hollandais a l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes. Paris 1925, Amsterdam 1925 school zou na deze tentoonstel ling aan belangrijkheid inboe ten en opgevolgd worden door het functionalisme, een meer zakelijke vormgeving van beton, chroom, glas en staal. juli 2007

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 21