Als je het hebt over ontwikkelingssamenwerking, denk je niet zo snel aan projecten waarbij praten over seks centraal staat. Toch is dat waar de World Population Foundation zich in Indonesië mee bezig houdt. Sinds vorig jaar vraagt deze ontwikkelingsorganisatie met de MYBODY-campagne aandacht voor het recht van vrou wen en mannen om zelf te beslissen over hun seksuele leven en het krijgen van kinderen. Nada van Nie, tv- presentatrice en programmamaker, reisde onlangs naar Indonesië om daar een aantal projecten te bezoeken. DOOR MARIËTTE FLIPSE FOTOGRAFIE FLEUR KONING Praten over s is van De angst aantallen omvang t praten ov het gebi voor de aids-epidemie zit er in Indonesië goed in. Hoewel de nog niet zo schokkend zijn als in Afrika, neemt ook in Azië de oe. Wil je de aids-epidemie echter effectief bestrijden dan is er seksualiteit een absolute noodzaak, aldus deskundigen op d van seksuele en reproductieve gezondheidszorg. En dat is nu Lespakket The World Starts With Me, of het Daku-project net het lastige punt in Indonesië. Praten over seks is er nog altijd taboe. Seksuele voorlichting op scholen wordt daarom heel beperkt gegeven. Ook binnen gezinnen wordt er nauwelijks over seksualiteit gesproken. komen ook jongeren in Indonesië via media, internet en leeftijd enoten in aanraking met seksualiteit. Veel scholen, leraren en ouders zijn huiverig om de zaken openlijk te bespreken. Een relatie voor het huwelijk wordt immers door veel ouders afgekeurd. Ook is men bang dat het geven van informatie over seksualiteit en gezondheid vrije seks zou stimuleren. Uit onderzoek blijkt echter dat jongeren die goed en vol ledig geïnformeerd zijn, juist later seksueel actief worden en ook betere keuzes maken. De angst voor aids is voor zowel scholen als ouders een belangrijke reden om toch in te stemmen met seksuele voorlichting op school. Vorig jaar startte op verschillende middelbare scholen een proef met het digitale lespakket The World Starts With Me waarbij jongeren niet alleen kennis op doen over hun eigen seksualiteit, maar ook computervaardigheden leren. Het programma dat door MYBODY in Oeganda en Kenia werd ontwikkeld is helemaal aan de Indonesische context aangepast in nauwe samenwerking met lokale organisa ties, de scholen, lokale overheden en religieuze leiders. Het programma kreeg zelf een nieuwe naam: Daku! MYBODY-ambassadeur Nada van Nie bezoekt één van de scholen waar het programma heeft proefgedraaid. Als zij

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 22