Al' in foenfoelviel Stichting Van Motman Familiearchief «M Elke maand gaat Vilan van de Loo op bezoek bij een bijzondere Indische vereniging of koempoelan. Afgelopen maand bezocht ze de eerste grote officiële Van Motman-reünie op Bronbeek. Er zijn veel, heel veel Van Motmannen in Nederland en vandaag zijn ze allemaal op Bronbeek, in Arnhem, waarde eerste grote officiële Van Motman-reünie plaatsvindt. Ik ben er ook, zonder ook maar aan een enkele Van Motman gelieerd of geparenteerd te zijn, en daarom hoor ik er overduidelijk niet bij. ledereen weet dat. Mijn naamkaartje zegt immers niet dat ik tot een familietak behoor. En takken, daar gaat het om bij de familie.'Er zijn vijf stamvaders van wie we allemaal hier afstammen', begint Constant (Van Motman, natuurlijk) zijn college. Hij reist met gemak door de eeuwen heen en terug, met jaartallen en namen paraat, zelfs uit de tijd voordat de grote stamvader Gerrit Willem Casimir (1773-1821) naar Indië vertrok. Het duizelt me snel, maar gelukkig kan ik alles bekijken op de grote overzichten van alle takken en, zegt zijn echtgenote Jet (Van Mot man-Bras), straks komt de powerpoint- presentatie en vandaag verschijnt natuurlijk het grote familieboek waaraan Constant zo veel jaren heeft gewerkt. Ik knik op het ene moment ja en schud op het an dere nee, want ik kan veel aan in het leven, maar zoveel Van Motmannen en al die eeuwen familieoverzicht, het is gewoon wat veel voor een simpele Van de Loo. Gelukkig is er volop spekkoek waarin ik steun en bemoediging vind. WIE WIL DAT VILAN OP KOEMPOE- LAN-BEZOEK KOMT, KAN EEN UITNODIGING STUREN NAAR MOESSON, POSTBUS 2074, 3800 CB IN AMERSFOORT, MET OP DE LINKERBOVENHOEK 'VILAN OP BEZOEK'. EEN E-MAIL STUREN MAG OOK: REDACTIE@MOESSON .COM Almanak Als ik voorzichtig naar de familiestamboom kijk, lijkt het of ik een almanak van Indië zie. Bekende namen als Holle, Barkey en Leidelmeyer zie ik, en dan opeens een prozaïsche naam als Zeilstra. Om mij heen is de verscheidenheid even groot: Indische gezichten, Hollandse, Chinese, de familie heeft alles in huis, en gedurende de eeuwen aanwezigheid in Indië is de familie met het land en de bewoners vermengd geraakt. Planters waren het vooral, op West-Java, die eens tot onvoorstelbare rijkdom geraakten. Legendarisch. De onderneming Dramaga bij Buitenzorg werd door het gouvernement beschouwd als een model onderneming waar buitenlandse gasten konden kijken hoe het nu het beste kon. Later is de naam veranderd in Dermaga en zit er de campus van een landbouwuniversiteit. En ook daarvan heeft Constant een afbeelding, zoals van alles en iedereen dat met Van Motman te maken heeft.Ter plekke ontstaan er meer afbeeldingen.'Tak A naar buiten!' roept Martin (van Motman, uiteraard) doortastend.Tak A gaat. Er worden bordesfoto's gemaakt, eerst per tak en daarna van de hele familie. Ik blijf helemaal alleen achter in de zaal en gluur naar buiten om de fotomakerij te zien. Prachtig, die oude dame in roze overgooier, wat zou zij allemaal nog weten? Wanneer alle Van Motmannen weer terug zijn in de zaal, begint de uitgebreide powerpoint-presentatie. Iedereen luistert ademloos, al worden er soms typische grapjes gemaakt. Zegt de ene tak tegen de andere: 'Jullie sterven uit, hè?' Wat natuurlijk niet zo is, dat bewijst deze familie-koempoelan wel. Familieboek Dat is toch een mooie manier om Indië te bewaren, denk ik tevreden, per familie, en 't kan best, dat zie je aan de Van Motmannen. Ze hebben een stichtingsbestuur waarin verschillende generaties zitten, dus aan de toekomst hebben ze ook al gedacht. De plannen zijn groots en het familieboek kan iedereen bij de Stichting bestellen, benadrukt Constant van Motman. Nog voor de lunch verlaat ik Bronbeek, ik zit aan mijn Van Motman-taks, maar volgende maand ga ik weer naar een koempoelan. 27 januari 2004 o.a. familiebijeenkomsten, verzamelen en bewaren van archivalia betreffende de familie en herstel van het familiekerkhof in Djamboe (West-Java) in oprichting, wel een fotoalbum online: www.familievanmotman.myphotoalbum.com geen, wel het boek De familie Van Motman door Constant van Motman, ISBN 978-90-811897-1-2 Constant van Motman, De Ruyschlaan 195, 1181 PE Amstelveen

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 6