SJI3E door Lyke Bagaya illustraties Suzette Huwae horoscoop Boogschutter I rs Weegschaal Schorpioen (23/10-23/11) "n="tal=r Stier (20/4-21/5) Tweelingen (21/5-21/6) Maagd (23/8-23/9) Maagd i "D "O Lyke Bagaya is psycholo gisch astrologe. Bel voor een persoonlijk horoscoop advies: 026 - 333 81 47 of semangat@wish. net www. lykebagaya. nl (23/11-22/12) Je grote wens en de plannen die je had gemaakt, kunnen nu werke lijkheid worden. Se- mangat! Maar blijf nuchter en verstan dig. Energie stroomt en nieuwe acties zijn mogelijk. Je partner kan je enorm helpen, maar ruziemaken kan hij ook. (21/6-23/7) Je hebt goede contacten. Toch kunnen ondermij nende acties het je moeilijk maken. Onderzoek je eigen manier van com municeren. Je bent meer vermoeid dan je dacht of voelde. Spier-, kies- of hoofdpij nen wijzen daarop. Laat je lekker pidjitten! (23/9-23/10) Vermoeidheid maakt het leven zwaar en je conditie zwak. Pelan-pelan, medi teer en doe yoga. Eet vis en neem Omega 3. Bespreek moeilijkhe den vanaf 5/9. Vanaf 8/9 kan het beter gaan. Besteed deze periode aan persoonlijke ontwikkeling. (21/3-20/4) Een drukke tijd op je werk, je wilt er veel bewerkstel ligen. Vanaf 2/9 kan het echter wat moeiza- 11—1111 mer gaan. In je contacten ben je evenwel actief en je kunt veel afspraken ma ken. Verwacht een bijzondere, vruchtbare samenwerking. (23/7-23/8) Vanaf 2/9 valt zwaarte van je schouders. Wat 4# een opluchting! Verbetering in a liefdes/vriend schapszaken vanaf 8/9. Blijf in financiën alert! In sporten kun je beter gaan presteren vanaf 7/9. Besteed meer aandacht aan voeding en dieet. Sociale contacten zijn belangrijk. Toch kan de communi catie bemoeilijkt worden vanaf 5/9. Het lijkt of je ondermijnd wordt. Misschien moet je de confrontatie aangaan om helderheid te scheppen. Neem warme massages en pidjit voor spieren en nek. (22/12-20/1) Mogelijk heb je sterke behoefte aan een verre reis. Geen luie vakantie, maar een cultuurreis. Je wilt meer leren van de wereld door er contact mee te ma ken. Wel inenten, want je bent bevattelijk voor ontstekingen en koorts. Selamat jalan! Je bent actief en ondernemend, maar kunt regel- 1 matig ongedul- dig en geïrri teerd reageren. Frustraties prik kelen en maken onverdraagzaam. Time-out! Na 5/9 zal het vriendelijker worden. Neem rust en kies voor sporten als yoga voor innerlijk evenwicht. Tijd om een nieuwe inspire rende hobby op te pakken. Je keus kan nuttig blijken en mooie dingen opleveren. Voor je gezondheid is het misschien goed aandacht aan je nierfuncties te besteden. Ga voor quality time in je gezin. (23/8-23/9) In het begin van deze periode voel je veel energie, maar vanaf 2/9 kunnen de vroege Maagden (23-27/8) problemen krijgen met zwaarmoedig heid of tegenwerking. Kijk aan dachtig naar je levensinvulling. Maagd is hardwerkend, ziet alles en is scherp kritisch. Hij of zij zal er altijd voor zorgen er piekfijn uit te zien en dat zijn of haar werk en indruk onberispelijk zijn. De kritische houding van de Maagd kan ook pietluttig maken, hij of zij legt op alle slakken zout en kan het eigen leven en het leven van anderen daarmee ietwat zuur maken. Maagd kan zichzelf onzeker en maloe ma ken. Bekende Maagden zijn Marion Bloem, Jhon van Beukering, Dinand Woesthoff, Dewi Pechler en Monique Klemann. ■vfn\ (20/1-19/2) Occulte zaken of goena-goena kun nen je fascineren. Verdieping in astrologie kan je een nieuwe wereld van kennis tonen. Overweeg een darmreiniging of vastenkuur om je spijsverteringsstelsel te harmoniseren. (19/2-21/3) Ga de confrontatie in je relatie aan om tot dieper contact I en intimiteit te komen. Pas je niet steeds aan voor de [Wk.w^t lieve vrede. Neem V tijd en ruimte voor meditatie. Ga voor je idealen en ga ze verwerkelijken! augustus 2007 25

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 25