l L 1 Joop van den Berg doet een boekje open... MALEIS Tempo Doeloe Antiquarische boeken i in een maand Wie voor de oorlog vanuit Nederland naar Indië ging, deed er - aldus de meeste werkgevers - goed aan onderweg vast wat Maleis te leren. Onder Maleis werd verstaan de omgangstaal waarmee men in Indië met de bevolking converseerde, of dat nu op het dichtbevolkte eiland Java was of ergens in de binnenlanden van Sumatra. Het was sedert eeuwen als handelstaal via de Riau-archipel binnengeslopen en werd vooral gebruikt voor de omgang in het leven van alledag. Maleis leren aan boord Aan boord van de grote passagiersschepen die naar Indië voeren was het bedienend personeel Indonesisch. Zij konden je een eind op weg helpen, al was het maar met het tellen: satoe, doewa, tiga Het leek inderdaad een eenvoudige taal. In vooroorlogse taalboekjes wordt vaak vermeld dat het een soort 'uitgekleed' hoog-Maleis was. Het was, stond in die boekjes, een taal zonder lidwoorden, zonder voorzetsels, zonder verleden tijd en zonder meervoudsvormen. Het is wat kort door de bocht geformuleerd, maar in hoofdzaak is het wel juist. Dat taaltje werd ook vaak pasar-maleis genoemd, omdat je er op de markt het beste mee uit de voeten kon. Een heel elementaire taal. De werkgevers die voor hun personeel zelf taalboekjes hadden laten maken, drukten vaak heel eenvoudige samenspraken af. In het boekje Help U zelf op reis met Maleisch vond ik er zo een. Dat alles zeer eenvoudig werd gehouden blijkt wel uit de titel Maleis in een maand, en dat met de toevoeging 'zonder leraar'! Kortom, erg positief werd zelden geschreven over dat laag-Maleis. Het werd toch vaak ervaren als een soort brabbeltaaltje. Bahasa Indonesia Na het uitroepen van de republiek Indonesië veranderde die toon wat omdat de nieuwe macht hebbers hadden bepaald dat Maleis de eenheidstaal zou worden in de republiek. De leus was: Eén land, eén volk, eén taal, en men zou met allerlei hulpmiddelen die taal 'omsmeden' tot een wereldtaal. Een na-oorlogs taalcursusje uitgegeven door Kanarie-boekjes - een reeks heel eenvoudige ken nisboekjes, waar zelden wat goeds over werd gemeld - liet al een geheel andere toon horen. Zij hadden een Indië-deskundige, F.H. von Meijenfeldt, aangetrokken om zo'n taalcursus te begeleiden, en deze schrijft meteen al in de inleiding het volgende: 'We zullen niet meer genoeg hebben aan het gestamel, waarmede het overgrote deel van onze voorgangers wel zowat terechtkwam. Wij zullen brieven en kranten, in het Bahasa Indonesia gesteld, moeten kunnen lezen en begrijpen, een behoorlijk gesprek in die taal kunnen voeren, mogelijk bij gelegenheid een speechje kunnen houden.' Baboe tjari kerdjaan. Een baboe die zich aanbiedt Tabeh njonja. Saja dengar Goede morgen. Mevrouw, ik njonjah tjari baboe. hoor, dat u een baboe zoekt. Ja, saja tjari baboe dalem, boeat Ja, ik zoek een baboe voor bin- bikin beresih kamar dan bikin nen, die de kamers doet en het betoel pakaian anak-anak. kindergoed verstelt. Methode om zonder leraar spoedig Maleis te lezen, te spreken en te verstaan. 30 moesson

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 30