Snel Maleis len briljant Een wel heel klein cursusboekje Tot besluit nog even aandacht voor een wel heel klein zakwoorden boekje Nederlands-Maleis, uitgegeven door Letteren en Kunst in Amsterdam dat 400 pagina's bevat, maar toch nauwelijks groter is dan zo'n oud luciferdoosje, 6 bij 6,5 centimeter. Op de titelpagina staat dat het boekje is bewerkt door PJ. Zürcher, Indisch oud-journalist. Het geheel wordt besloten met een klein hoofdstukje 'Enige vaak voorko mende uitdrukkingen'. Bijvoorbeeld: Het laat mij koud; Traperdoeli. Ik sta hier niet voor niets te praten; Saja boekan bitjara disini pertjoema. Een mooie vind ikzelf: Het is lood om oud ijzer; Ada setali tiga oeang. Of dit allemaal correcte vertalingen zijn laat ik maar even in het mid den. Het dateert, denk ik, uit de jaren dertig en zulke boekjes, maar dan met Engels of Duits, waren in Nederland ook te krijgen. Kennelijk verwachtte de uitgever veel kopers voor dit boekje, maar ik denk dat hij nauwelijks uit de kosten is gekomen. Maar het gaat niet zo zeer om de inhoud, als wel het formaat: 400 paginaatjes van 6 bij 6,5 centimeter. Toch een curieus boekje voor het Indische antiquariaat. Woorden g fe DOOR JOOP VAN DEN BERG O FOTOGRAFIE ARMANDO ELLO Joop van den Berg (Bondowoso, 1930) is een verwoed verzamelaar van Indonesiana. Iedere maand bespreekt hij een juweeltje uit zijn bijzondere Indische boekenverzame ling. Op elke boekenplank is wel een schat te vinden. Dat het laag-, en hoog-Maleis in zo korte tijd zouden samensmelten tot een bruikbare taal voor het dagelijkse leven, hadden maar weini gen verwacht. Meestal gaven zelfs de deskundigen een periode van zeker 25 jaar aan voor zo'n experiment, maar dat ging veel vlugger dan verwacht. Door het inschakelen van eerst radio en later de televisie, werd de gewenste taal tot ver in het binnenland gehoord. Ook werden in de kleinste gehuchten scholen gesticht waar het Indonesisch rede lijk werd onderwezen. Zakwoordenboekje r-6ooo-N r LETUREN EN KUNST AMSTE1DAM augustus 2007 31

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 31