Indische schoolfoto Tempo Doeloe SSy .V A Reacties graag naar: Petra M. Mugie- Schuurmans, Willem de Rijkelaan 34, 6-6 y /->• S- ATy ,-t Petra Mugie-Schuurmans stuurde ons deze schoolfoto. De foto is op 8 januari 1951 geno men. Petra: 'Dit is de zesde klas van de lagere school bij de Zusters Ursulinen. De school lag aan de Darmoboulevard in Soerabaja.' Helaas herinnert Petra zich slechts enkele namen van de meiden op de foto. 'Met behulp van mijn vriendin Ellen Bax (toen: Ellen Ma ger), waarmee ik weer gezellig contact heb, ben ik toch op een aantal namen gekomen: Mère Liduina (non en onderwijzeres), Maud Bakhuijs, Wies Clifford, Ronny Eimers, Marina Evers, Jacoba Langhout, Lea v/d Nieuwenhof, Elly Mager, Tineke de Meijer, Rennie Muller, Petra Schuurmans (ikzelf dus), Wally Schoots en meisje De Wit. Hopelijk herkennen de anderen zichzelf terug op de foto!' 5616 HZ in Eindhoven. Tel.: 040 - 251 55 91 Deze schattige schoolfoto is van Marianne van der Scheer (nu Marianne Nobel-van der xC t. 1 1 l >C J l' H M Scheer). De foto is in 1954 genomen op de christelijke school in Soerabaja. Het meisje met de twee vlechtjes en de schooltas is Marianne zelf. De namen van de overige kin deren herinnert Marianne zich niet meer. Reacties graag aan: Marianne Nobel-van der Scheer, Schokkermeen 3,3844 CX Harderwijk, Tel.: 0341 - 424 478. 32 moesson

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 32