uit te schelden' 'Zodra ik een Japanner pie, begin ik hem al van binnen voor vond hij natuurlijk goed, 'maar', zo schreef hij: 'tegen Ellen heb ik toch een bezwaar, want zij is prostituee geweest.' Dat de roddel zo gauw van Indonesië naar Holland is ge gaan. Wat denk je dat je daar voor klap van krijgt? Denk je dat ik dan bloody hoera riep in dit vreemde land? Het leed voorbij Ik heb lang gezwegen. De omslag kwam jaren later toen Janny, mijn schoolvriendin van de hbs in Semarang [Jan Ruff-O'Herne - red.], naar buiten trad met haar verhaal. Zij ging uit zichzelf naar het tribunaal dat door de Koreaanse vrouwen was aangespan nen. Zij dacht: ik hoor daar ook bij. Ik ben ook een verkrachte vrouw. Ik las dit in de krant en ben gelijk naar de baas van Japanse Ereschulden (JES) gestapt. Ik vertelde hem dat Janny niet alleen kon vechten en dat ik bereid was om mee te doen. Ik zag er wel tegen op om de oude koeien uit de sloot te halen, bang voor de reactie van mensen. Ik werd via JES genodigd door Verenigde N We gingen n Genève om kijken wat konden berei Maar dat was moeilijk. Ik zat tegenover Japa ners, maar kon ze niet aankijken. Als een Japanner zie, ik hem al van binnen u te schelden. Ik ben wel keer naar Japan geweest voor een raad te verschijnen, mochten tien minuten ons verhaal Ik voelde me niet serieus genomen, maar ik heb meegedaan, want ik heb me ervoor opengesteld. Je doet het of je doet het niet. Er is geen middenweg. Maar ik heb doorgezet. Ik heb me bij haar aangesloten en gezegd: Janny, jij doet het e Koreaanse vrouwen. Ik doe het voc land. Ik heb mijn verhaal laten opschrij- Gevoelloos op bevel. Maar dat heeft minder zoden aan de dijk gezet dan je srwacht. Want het leed is al te lang voorbij. Het heeft niet zo'n geweldige impact meer op de omgeving. Dat is de fout geweest van Janny en mijzelf; we hebben te lang gezwe gen. Ja, we wisten niet beter. We waren ge zagsgetrouw opgevoed en je mocht nergens over spreken. Het was onze onkunde. ven i Ik probeer al zoveel jaren om mensen bewust te maken en de media pakt het allemaal op. Afgelopen april en mei was het weer een hype omdat de Japanse premier Abe zei dat de ver halen van de troostmeisjes leugens zijn. Er verschijnen mooie artikelen, maar het haalt niets uit. Er gebeurt niks. We zijn ooit verschenen voor een parlementair comité en dan denk je dat er iets ondernomen zal worden. Niets. Tot op de dag van vandaag. Japan kan zeggen wat het wil. Excuses komen er nooit. Ik ben er ook heilig van overtuigd dat ons verhaal in de vergetelheid raakt. We zijn al op leeftijd natuurlijk. Janny heeft twee dochters die na haar dood door zullen vechten. Ik ben alleen, maar ik wil Janny niet in de steek laten. Zolang zij doorgaan met die leugens, ga ik ook door.' gezagsgetrouw „r?mocht nergens over spreken'. augustus 2007 45

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 45