Agenda uitgelicht Varia Herdenking Exposities AUGUSTUS - SEPTEMBER CONCERT TANTOWI YAHYA TEXTIEL UIT LAMPUNG UNIEKE VOC-KAARTEN KOLONIALE SCHOOLPLATEN en Nederland met elkaar worden vergeleken. Tot en met 9 september. MUD@3 VRIENDENDAG INDOFILMCAFÉ Feestelijke vrienden- en donateursdag vanaf 13.00 uur op zondagmiddag 2 september met jaarvergadering, paneldiscussie, film en buf fet. Opgeven via indofilm@xs4all.nl RONDLEIDING BRONBEEK KRISSENDAG CURSUS INDONESIËKUNDE De interuniversitaire cursus Indonesiëkunde van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land en Volkenkunde te Leiden vindt plaats van 25 september tot 4 december 2007. Tijdens 22 colleges, verzorgd door docenten van verschillende universiteiten en onderzoeks instellingen, wordt het huidige Indonesië en haar geschiedenis belicht. Inschrijving tot 5 september. HERDENKING 15 AUGUSTUS, DEN HAAG HERDENKING GEVALLENEN EN SLACHTOFFERS IN NEDERLANDS-INDIË Agenda In Indonesië is hij een superster met een eigen country tv- show en in Nederland wordt hij ook steeds populairder. Met de op 29 oktober 1960 in Palembang geboren zanger Tantowi Yahya gaat het goed.Towi - voor intimi - begon zijn carrière in de hotelbusiness, maar het bloed kroop toch waar het niet gaan kon en zo kwam hij vanaf begin 2000 tot country-sterrenstatus in Indonesië.Towi brengt zowel Engelstalige countrynummers als Indonesische country. Tantowi Yahya geeft twee concerten in Nederland, eentje op zaterdag 25 augustus van 14.30 uur tot 16.30 uur op de gezellige Pasar Istimewa in Zeewolde en eentje op zondag 26 augustus om 14.00 uur in De Hanenhof, Herenhof 2 te Geleen. Meer informatie en reserveringen voor 25 augustus: tel. 0343 - 5173 71 of www.wnproductions.nl of info@wnproductions.nl Meer informatie en reserveringen voor 26 augustus: tel. 06 - 239 280 25 of indo@indofun.nl De zeer oude, artistieke en kleurrijke collec tie textiel uit Lampung (Zuid-Sumatra) van museum Nusantara staat centraal binnen de tentoonstelling Peperdure textiel;statussymbo len uit Lampung.Tot voorjaar 2008. Museum Nusantara, St. Agatha pie in 4, Delft. Tel.: 015 - 560 53 58 of www.nusantara-delft.nl 300 jaar lagen unieke VOC-kaarten verborgen in de catacomben van het Corpus Christie College in Oxford. Nu zijn ze in Rotterdam te bewonderen: 14 kaarten op perkament en 16 op papier. Tot en met 9 september. Maritiem Museum, Leuvehaven 1, Rotterdam. Tel.: 010 - 413 26 80 of www.maritiemmuseum.nl Voor iedereen die vroeger wegdroomde bij de koloniale schoolplaten, organiseert het on derwijsmuseum een tentoonstelling waarin exotische schoolplaten uit België, Duitsland Nationaal Onderwijsmuseum, Nieuwemarkt ia, Rotterdam. Tel.: 010 - 404 54 25 of www.onderwijsmuseum.nl Thema's als lifestyle, geloof en politiek, gekoppeld aan Molukse jongeren. Denk hier aan bij de wisseltentoonstelling die nu in het Moluks Historisch Museum te bewonderen is: MUD@3. De tentoonstelling duurt tot en met 16 september. Moluks Historisch Museum, Kruisstraat 313, Utrecht. Tel.: 030 - 235 7116 of www.museum-maluku.nl Verenigingsgebouw, Willem Alexanderlaan 1, 6611 CE Overasselt, kijk op www.indofilmcafe.nl Op dinsdag 18 september 2007 om 14.00 uur wordt een themarondleiding gegeven over het Arnhemse Landgoed Bronbeek, gevolgd door een lichtbeeldpresentatie over de ge schiedenis ervan. Museum Bronbeek, Velperweg 147, Arnhem. Tel.: 026 - 376 35 55 of www.bronbeek.nl Wie meer wil weten over zijn kris kan op zondag 23 september terecht in museum Bronbeek in Arnhem. Ook andere dolken of zwaarden van Indonesische of Japanse herkomst kan men tussen 12.00 en 17.00 uur aan een expertpanel voorleggen. Dit panel informeert de bezoeker over authenticiteit, ouderdom en herkomst van de meegebrachte wapens. Op de Krissendag worden geen wa pens verhandeld of getaxeerd. Deelnameprijs incl. museumentree is 2,30. Museum Bronbeek, Velperweg 147, Arnhem. Tel.: 026 - 376 35 55 of www.bronbeek.nl Meer informatie en inschrijving: 071 - 527 22 95, sitinjak@kitlv of via de website: www.kitlv.nl (voor meer herdenkingen: www.moesson.com) Datum: 15 augustus, 10:30 uur Locatie: WFCC te Den Haag, middagpro gramma bij het Indisch Monument. Contact: info@indieherdenking.nl 070 - 330 51 45 Datum: 14 augustus, 19.30 uur Locatie: Broersepark, Amstelveen Contact: mw. Zuyderhof-Belle, 020 - 645 79 99, madzuy@hetnet.nl 46 moesson

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 46