1 september 2007 KTOMM Bronbeek Velperweg Arnhem ffff? Mede door het succes van de afgelopen twee jaar zal er wederom, aansluitend aan dejaarlijkse herdenkingen gerelateerd aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-lndië op zaterdag 1 september 2007 op het Landgoed Bronbeek, een Pasar Bronbeek worden gehouden. De Pasar Bronbeek wordt dit jaar gehouden met als doel, fondsen te werven ten behoeve van de Stichting Indo TV en de Stichting Papoea Steunfonds: Doelstelling Indo TV: Doelstelling van de Stichting Indo TV is televisie maken voor en door Indische Nederlanders, sympathisanten en allen die, om welke reden dan ook, zich be trokken voelen om het Indisch cultureel erfgoed vast te leggen, te beheren en door te geven aan de volgende generatie. Alles wat voor de Indische Nederlan ders het "weten waard" is in het algemeen en specifieke Indische wetenswaar digheden in het bijzonder. De Pasar Bronbeek 2007 zal worden gehouden in een tent, die staat opgesteld op het Landgoed Bronbeek. Door een zorgvul dige selectie van de deelnemende standhouders, krijgen de bezoekers een Pasar te zien, die een bijzondere uitstraling heeft en zeker een bezoek waard is. De Pasar is op zaterdag 1 september 2007 18.00 uur toegankelijk voor het publiek. van 10.00 uur tot De entree prijs s 4,00 p.p. kinderen tot 12 jaar gratis toegang. Op vertoon van uw entreekaartje is op die dag een bezoek aan ons museum gratis. Doelstelling Papoea Steunfonds: De stichting heeft ten doel het (doen) verlenen van humanitaire hulp aan vluchtelingen uit Irian Jaya (voormalig Nederlands Nieuw Guinea), ongeacht hun woon- ofverblijfplaats. Stichting Papoea Steunfonds is opgericht door oud Nieuw Guinea Militairen. Bezoekers van de Pasar dienen te parkeren op het terrein van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Ruitenberglaan 31 Arnhem (nabij Bronbeek),volg parkeer bewijzering. Openbaar vervoer Bron vanaf NS-station Arnhem, lijn 3, halte Het parkeren op het terrein van KTOMM Bronbeek is alleen toegestaan voor bussen en personen in het bezit van een invalidenparkeerkaart. lnlichtingen:Aoo 0.2. Anderson, tel. (026} 376 35 15 E-mail: rj.anderson@mindef.nl

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 4