de natuurlijke uitkomst van denken in een ysteem DORA" DE HYGIËNISCHE TOILETDOUCHE SfWER tjptój sirKXRrwuM DE INTIEME FRISHEID BEGINT BIJ: tabé botoftjebof{ll I Dora toiletdouche ImrmttSSSSg^soBATS Voor meer informatie: zie de folder op www.sobats.nl BESTELBON DORA TOILET DOUCHE colofon ,eiJnisbloem-olie ,Qniega-3 veuufe11 teurUbloem^, ^omcga-3 vett*? SrKKRjNNUM Temoe Lawak 'Singer Natura' 600 mg tabletten RVG 08636. Afkomstig van de plant Curcuma. Werking: bij geelzucht, bij spijsverteringsstoornissen en alle gevallen waarbij een actieve galwerking is gewenst, zoals na het nuttigen van vette maaltijden en andere vormen van maagoverlading waarbij misselijkheid en opgeblazen gevoel kan optreden, heeft een cholesterol verlagende werking, bevordert de spijsvertering. Reinosan® 350 mg tabletten RVG 03099. Bevatten de werkzame stoffen uit de plant Orthosiphonis. Werking: bij vochtophoping en alle gevallen waarbij een verhoogde diurese vorming van urine in de nieren) is gewenst, bij zwaarlijvigheid, bevordert de afvoer van niersteen gruis, werkt ontstekingremmend op de nier -en urinewegen. Darisinol® 500 mg capsules. Teunisbloemolie, Omega -3 (visolie) en natuurlijke vitamine E; ondersteunt het immuunsysteem. Literatuur over toepassingen -en uitleg van onze producten in samenhang met de indicatiegebieden zijn op aanvraag verkrijgbaar bij: O Singer Natura B.V., C j I) I N KTj 11) A Kattegat 4d, 3446 CL Woerden, Jll NvK 11 lrilUKH telefoon (0348 - 40 87 02) p www.singernatura.nl Voor meer hygiëne op uw toilet is er nu de nieuwe "DORA" handdouche Voor een heerlijk fris en comfortabel gevoel na elke toiletgang, Uitgevoerd in chroom en voorzien van handige wandbeuge^g^wwmn DE DOLLARD 14 1454 AV WATERGANG Tel. 020-4360498 Fax 020-4360495 Naam Straat PlaatsPostcode Aantal sets:Binnen 7 dagen onder rembours thuisbezorgd O DORA doucheset: €45 portokosten: €8 O Optioneel: installatieset: kraan met filter en T- stuk: 15 Dora kunt u bestellen bij SOBATS, De ingevulde bon kunt u in een portovrije enveloppe sturen naai SOBATS antwoordnummer 1603 1454 ZX Watergang. Tel. 020-4360498 tijdens kantooruren. Fax 020-4360495 Moesson is een uitgave van Tjalie Robinson bv Bergstraat 27, 3811 NE Amersfoort Postbus 2074, 3800 CB Amersfoort Telefoon 033 - 4 611 611 Fax 033-4 655 208 E-mail info@moesson.com Internet www.moesson.com Redactie: Marjolein van Asdonck, Geert Onno Prins, Leny Rufi (redactie-assistente), Marinus Schoen (advertenties), Marvin Struisvlugt (stagiair). Fotografie: Roeland de Bruyn, Serge Ligtenberg, Armando Ello Vormgeving: Raadgever en Partners, Amersfoort Druk: Van der Weij bv grafische bedrijven, Hilversum Moesson doet altijd z'n best feiten en informatie te controleren. Toch kan het zijn - vooral als informatie door derden wordt aangeleverd - dat er foutjes in berichten sluipen. Daar kunnen wij helaas geen verantwoording voor nemen. Kopij wordt door de redactie ingekort of bewerkt. Kopij kan zonder opgaaf van redenen geweigerd worden. Kopij wordt alleen geretourneerd mits uitdrukkelijk verzocht. Abonnementen: Nederland: Europa: Buiten Europa: jaar 47,65 jaar 54,45 jaar 58,99 halfjaar 24,96 halfjaar 29,49 halfjaar 31,76 Automatische incasso 5% korting. Abonnementen gelden bij vooruitbetaling en worden automatisch verlengd. U dient tenminste zes weken voor afloop van uw abonnementsperiode schriftelijk op te zeggen. Agenturen: Amerika en Canada: Joyce Cohen P.O. Box 1461, Hilo Hawaii 96721 Tel/Fax. 1-808-934-0553 Jaarabonnement USA 65,- Australië en Nieuw-Zeeland: HAUB Productions P.O. Box 1022, Mt. Gravatt, OLD 4122, Australia Tel. 07-38496779 Jaarabonnement AU$ 85,- Uw cheque op naam stellen van de agent niet op Moesson of Tjalie Robinson bv. Administratie: Juul Mensinga, Juul de Moel Postbank 6685 t.n.v. Moesson Tjalie Robinson, Amersfoort, ABN-AMRO 51.56.15.730 t.n.v. Moesson Tjalie Robinson, Amersfoort IBAN-nummer: NL29 PSTB 0000 0066 85 BIC-code: PSTBNL21 Advertenties: Moesson verschijnt de eerste vrijdag van de maand. U kunt uw advertenties tot uiterlijk 21 dagen voor de verschijning aanleveren. Voor informatie over het aan te leveren materiaal kunt u contact opnemen met Marinus Schoen: advertenties@moesson.com Auteursrecht op brieven, ingezonden stukken en foto's Lezers die brieven, ingezonden stukken of foto's sturen ter publicatie behou den hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren in alle uitgaven van Tjalie Robinson bv, zowel in print als elektronisch, en verlenen daarnaast Tjalie Robinson bv het recht het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden. 52ste jaargang nummer 2 ISSN 0165 6546 Copyright Tjalie Robinson bv. Alle rechten voorbehouden. 50 moesson

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 50