B Elke maand gaat Vilan van de Loo op bezoek bij een bijzondere Indische vereniging of koempoelan. Afgelopen maand bezocht ze de Haagse Veteranen Sociëteit van Henk en Louise van Riel. Haagse Veteranen Sociëteit -A I fo&nfoelvid Den Haag. Het regent zacht en juist vandaag is het Nationale Vetera- nendag, met een defilé afgenomen door de kroonprins. Op tribunes zitten de mensen verpakt in blauwe plastic capes. Ik ga op zoek naar Henk van Riel en zijn echtgenote Louise. Een paar dagen eerder heeft Henk, gesouffleerd door Louise, mij uitgebreid via de telefoon toege sproken. 'En dan vraag je naar ons', besloot hij het gesprek 'gewoon naar Henk en Louise.' Op weg naar restaurant De Poentjak, waar de Haagse veteranen elkaar treffen, zie ik het defilé. Een eindeloze optocht van banieren, vaandels, muziekcorpsen, vrachtwagens en tanks, en daar tussen de veteranen in hun uniform, jongeren, ouderen, mannen, vrouwen. Op de bordjes lees ik woorden als Nieuw-Guinea, Indië, Bosnië en naast elke veteraan zie ik er wel vijf lopen die niet terug kwamen. Aan de kant van de weg jui chen de toeschouwers, maar ik moet bijna huilen. zitten meestal in het arbeidsproces, dus hebben ze geen tijd om zich rekenschap te geven wat ze hebben meegemaakt. Nare ervaringen zitten onder de kurk. Eens vliegt die eraf, en wat dan? Dan zijn wij er om hen te troosten, door begrip, kameraadschap en een luisterend oor te bieden.' WIE WIL DAT VILAN OP KOEMPOELAN-BEZOEK KOMT, KAN EEN UITNODIGING STUREN NAAR MOESSON, POSTBUS 2074, 3800 CB IN AMERSFOORT, MET OP DE LINKERBOVENHOEK 'VILAN OP BEZOEK'. EEN E-MAIL STUREN MAG OOK: REDACTIE@ MOESSON.COM Begeestering 'Welnee, het is niet treurig', had Henk van Riel nog gezegd. 'Onze sociëteit is een soort huiskamerproject. Wij bieden de veteranen gelegenheid om met elkaar te praten.' Dat geldt ook voor de nabe staanden: 'Bijvoorbeeld een kleinkind van een Knil-man die bij ons pas hoort waar opa niet over kon praten.' Doorverwijzen naar hulpverle nende instanties hoort erbij, vinden Henk en Louise, net als culturele middagen en ook gaan er veteranen naar scholen toe om voorlich ting te geven, maar dat is een activiteit van de Stichting Herdenking Veteranen, die hebben ze drie jaar geleden opgericht. 'Soms moet er geld bij', zegt Henk opgewekt. Ze draaien met goodwill en een trouwe achterban, maar dat Henk en Louise ontzaglijk veel werk verzetten, is me snel duidelijk. Al is hun doelgroep 'alle veteranen', zoals Henk en Louise benadrukken, er zit toch een Indische laag in. 'We zijn zelf Indisch.' Ze weten wat oor log is. 'Ik zat in het Jappenkamp in Malang, Louise in Blitar.' Dat vormt de kern van dit speciale begrip voor de anderen, en ook een begin van iets anders. 'De veteranen die in Indonesië gediend hebben zijn tachtig, negentig jaar. Die van Nieuw-Guinea zijn bijna zeventig. De jongere veteranen uit Bosnië en andere landen kennen dezelfde pijn als je een kameraad verliest, het verlangen naar huis... Maar die jongeren Wapenschilden Als ik eindelijk in De Poentjak aankom, is Henk van Riel daar niet en Louise evenmin. Eigenlijk logisch, denk ik, ze zijn op een dag als vandaag overal en nergens. Ik kijk rond op de bovenverdieping. Kroonluchters, een welvoorziene bar, aan de muur hangen wapenschilden. Een militair komt binnen en bestelt een bier. Waar hij geweest is en wat hij gezien heeft, durf ik niet te vragen. Intussen gaat het defilé door, maar ik ben inmid dels zo treurig dat ik niet meer door de stad wil om naar Henk en Louise te zoeken. Ik ben blij met iedere veteraan die teruggekomen is, maar er is vandaag meer oorlog in Den Haag dan ik kan verdragen. Volgende maand ga ik weer naar een koempoelan. OPGERICHT: 2000 ACTIVITEITEN: sociëteit, deelname aan de Nederlandse Veteranendag in Den Haag, voorlichting op scholen samen met de Stichting Herden- king Veteranen WEBSITE: geen EIGEN PERIODIEK: geen AANTAL BEZOEKERS: varieert. Vrije inloop op de sociëteitsmid- dag, elke eerste en derde donderdag van de maand boven restaurant De Poentjak, Kneu terdijk 16, Den Haag. De sociëteit heropent in september. VOORZITTER: VOORZITTER: Henk van Riel en zijn echtgenote Louise, telefoon: 06 - 269 727 51

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 6