uit de kunst door Frans Leidelmeijer De abstracte djatihouten beeldhouwwerken van nstenaar Dolf Breetve (1892-1975) zijn geïnspi reerd op Aziatische kunst en Aziatische culturen. Frans Leidelmeijer bespreekt iedere maand een kunstobject dat ont staan is uit Europese en Indische kruisbestuiving. ker van dit abstracte beeld van djatihout, waarschijnlijk ontstaan in de ja ren 1959-1965, is Dolf Breetvelt (1892-1975). Aan de Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag haalde Dolf Breetvelt zijn akte M.O.Tekenen. Hij vertrok hierna in 1920 naar Nederlands-lndië om in Batavia en Soerabaja als tekenleraar te gaan werken. In zijn vrije tijd schilderde hij in een impressio nistische stijl. Dit werk exposeer de hij in Indië en ook in Nederland als hij daar met verlof was. In zijn werk liet hij zich niet zozeer door Westerse kunstvernieu wingen leiden: hij was met name gefascineerd door Oost-Aziatische culturen. In 1937 ging hij vroegtijdig met pensioen. De terugreis naar Nederland maakte hij via Formosa, Japan, Hongkong de binnenlanden van Cambodja en Egypte. De culturen van deze landen maakten een diepe indruk op hem. Na zijn terugkeer in Nederland vestigde hij zich in 1939 in Amsterdam, waar hij zich gesteund door zijn pensioen volledig aan zijn kunstenaarschap kon wijden. Na de oorlog begon hij met abstract werk, niet alleen omdat veel van zijn collega's in die stijl werkten, maar vooral onder invloed van de door hem zo bewonderde Aziatische kunst. Vanaf 1951 werkte Breetvelt ook als beeldhouwer. In deze periode maakte hij gladgeschuurde houten beelden die door hun stapeling van compacte vormen een stilistische verwantschap tonen met die van totempalen. Later maakte hij ook constructivisti sche sculpturen van beton en ijzer. Hoewel hij bleef schilde ren, richtte hij zich hoe langer hoe meer op het beeldhouwen. Hij kreeg hiervoor ook diverse opdrachten die hij samen met architecten ten uitvoer bracht. In 1963 werd hij geëerd met een eenmansexpositie in het museum Fodor in Amsterdam - een officiële erkenning voor de talrijke presta ties tijdens zijn veelzijdige carrière. Foto: Frédérique Vlamings september 2007

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 17