Project Ing Tempo Doeloe Ingat Moesson en Katanja starten gezamenlijk een nieuw We willen de verborgen geschiedenis van Indische Nederlanders vertellen via bijzondere voorwerpen: symbolen van 'de stille offers die Indische mensen hebben moeten brengen, simpelweg vanwege de loop van de geschiedenis'. De scherven een Onze Indische geschiedenis is een stukge slagen spiegel. Overal liggen scherven en splinters verspreid. Ook de oorlogstijd in Nederlands-Indië kent, met name voor de tweede- en derde generatie, nog steeds hia ten en leemtes. Men is geïnformeerd over de grote lijnen die vaak vanuit een westerse bril zijn aangedragen, maar pijnlijk genoeg niet of nauwelijks over wat zich binnen de eigen kring heeft voltrokken. Het persoonlijke verhaal van Indische Neder landers die, op wat voor een manier dan ook, getroffen werden door de Japanse bezet ting is sterk onderbelicht. Indische ouderen kunnen deze bewogen jaren onvoldoende een plek geven. Het zou getuigen van respect wanneer dat alsnog zou gebeuren. Moesson en Katanja... willen onder de projectnaam Ingat (herinneren, gedenken, herdenken) een Indisch proces op gang bren gen, waarin we ruimte maken voor dit deel 26 moesson van onze geschiedenis. Vooral om er sterker van te worden, want de eerste generatie heeft een hoop levenskracht, moed, wend baarheid, incasseringsvermogen en creativiteit tentoongespreid. Het is nog maar een paar decennia geleden dat de Indische gemeenschap op drift raakte. We mogen stellen dat de Japanse bezetting van Neder- lands-lndië het begin van de diaspora inluidde. In een kort tijdsbestek verloren we al onze houvasten en zeker heden. Indische mannen werden krijgsgevangen gemaakt en in grote verzamelkampen, zoals in Bandoeng en Tjimahi, bijeengebracht. Van daaruit zouden ze gedurende de oorlogsjaren over de gehele archipel

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 26