VJ De dansformatie Blazin' SneaKerz is hot In de twee jaar dat de formatie bestaat, he e dansers al op tal van podia gestaan, met als 'Je Hpunt de TMF Awards van 200S. OndanKs de successen loopt de groep zeker n.et naast zijn sneakers. Een dagje toeren met de crew va Blazin' Sneakerz. Over Indische gezellighei batikbroeken en slick moves. 9 V» 34

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 34