SCHEMERTIJD MEDEWERKER SALES M/V Z4 Bestellen: Maak het bedrag onder ver melding van dvd Schemertijd over op girorekening 6685 t.n.v. Moesson, Bergstraat 27, 3811 NE te Amersfoort. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden! Sche mertijd wordt zo snel moge lijk naar u toe gestuurd! colofon SCHEMERTIJD In de dvd Schemertijd wordt de 76-jarige Anin geportretteerd die terugkeert naar haar geboortedorp aan de weg van Jakarta naar Bogor. Ze blikt terug op haar kinderjaren, de oorlog, het leven met haar Indi sche echtgenoot en het vertrek naar Nederland. Een prachtige, ingetogen dvd met veel herkenbare overeen komsten met ons eigen Indisch doen en laten. Opnieuw een bijzondere productie van de jongens van Katanja... - Tjaal Aeckerlin en Rick Schoonenberg - die garant staan voor kwaliteit. Winkelprijs: 14,95 17,45 incl. verzendkosten). Voor Moesson-abon nees extra voordelig: 12,50 15 incl. verzendkosten)! Het Indisch maandblad Moesson zoekt een voor 20-25 uur per week 2 Taken: Je onderhoudt het bestaande relatienetwerk van grote en kleine adverteerders,je benadert proactief potentiële klanten en weet de huidige omzet en relatiekring te vergroten,je stelt offertes samen en bewaakt de financiële afwikkeling ervan, ook aftersales is bij jou in uitstekende handen. 2 Eisen: Je hebt ervaring in een commerciële functie, een target- gerichte, commerciële ambitie in combinatie met idealisme,je nd hebt uitstekende contactuele eigenschappen,een organiserer vermogen en kunt zelfstandig werken,je hebt rekenkundig inzicht en uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift en bovendien affiniteit met de Indische gemeenschap. 2 Wij bieden: een zelfstandige functie in een fijne werksfeer bin een idealistisch en intiem bedrijf dat al sojaar Indisch erfgoed bewaakt. Voor schriftelijke sollicitaties (voorzien van cv) en meer informatie: Moesson, T.a.v. Geert Onno Prins, Bergstraat 27,3811 NE Amersfoort of geert@moesson.com 50 Moesson is een uitgave van Tjalie Robinson bv Bergstraat 27,3811 NE Amersfoort Postbus 2074,3800 CB Amersfoort Telefoon 033 - 4 611 611 Fax 033-4 Ö55 208 E-mail info@moesson.com Internet www.moesson.com Redactie: Marjolein van Asdonck, Geert Onno Prins, Leny Rufi (redactie-assistente), Mari- nus Schoen (advertenties), Marvin Struisvlugt, Bregtje Knaap. Vormgeving: Raadgever en Partners, Amersfoort Druk: VanderWeij bv grafische bedrijven, Hilversum Moesson doet altijd z'n best feiten en informatie te controleren.Toch kan het zijn - vooral als informatie door derden wordt aangeleverd - dat er foutjes in berichten sluipen. Daar kunnen wij helaas geen verantwoording voor nemen. Kopij wordt door de redactie ingekort of bewerkt. Kopij kan zonder opgaaf van redenen geweigerd worden. Kopij wordt alleen geretourneerd mits uitdrukkelijk verzocht. Abonnementen: Nederland: Europa: Buiten Europa: jaar €47,65 jaar €54,45 jaar €58,99 halfjaar 24,96 halfjaar €29,49 halfjaar €31,76 Automatische incasso 5% korting. Abonnementen gelden bij vooruitbetaling en worden automatisch verlengd. Opzeggingen dienen tenminste zes weken voor afloop van uw abonnements periode schriftelijk te worden doorgegeven. Agenturen: Amerika en Canada: Joyce Cohen P.O. Box 1461, Hilo Hawaii 96721 Tel/Fax. 1-808-934-0553 Jaarabonnement USA 65,- Australië en Nieuw-Zeeland: HAUB Productions P.O. Box 1022, Mt. Gravatt, OLD 4122, Australia Tel. 07-38496779 Jaarabonnement AU$ 85,- Uw cheque op naam stellen van de agent niet op Moesson of Tjalie Robinson bv. Administratie: Juul Mensinga, Juul de Moel Postbank 6685 t.n.v. Moesson Tjalie Robinson, Amersfoort, ABN-AMRO 51.56.15.730 t.n.v. Moesson Tjalie Robinson, Amersfoort IBAN-nummer: NL29 PSTB 0000 0066 85 BIC-code: PSTBNL21 Advertenties: Moesson verschijnt de eerste vrijdag van de maand. U kunt uw advertenties tot uiterlijk 21 dagen voor de verschijning aanleveren. Voor informatie over het aan te leveren materiaal kunt u contact opnemen met Marinus Schoen: advertenties@moesson.com Auteursrecht op brieven, ingezonden stukken en foto's Lezers die brieven, ingezonden stukken of foto's sturen ter publicatie behou den hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren in alle uitgaven van Tjalie Robinson bv, zowel in print als elektronisch, en verlenen daarnaast Tjalie Robinson bv het recht het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden. 52ste jaargang nummer 3 ISSN 0165 6546 Copyright Tjalie Robinson bv. Alle rechten voorbehouden.

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 50