- Ist-t VAN STOCKUM Navelstreng naar het verleden www.vanstockum.nl de voorgalerij boeken o cd's o dvd's o sites o nieuwtjes tips@moesson.com BOEKVERKOPERS 'De jongens', zo worden ze door Indische intimi genoemd. Tjaal Aeckerlin en Rick Schoonenberg hebben, op basis van de oral his tory benadering, drie boeken uitgebracht. Lied van een tokèh, Neffer kambek en De jaren van asal oesoel. Twee nieuwe titels zijn in de maak. Moesson heeft de afgelopen twee jaar maandelijks een verhaal mogen publiceren. Hun werk is subtiel, Indisch van toon en liefde vol geschreven. Dat kan ook niet anders, want ze interviewden tot dusver 200 Indische ouderen. Deze tantes en ooms beschouwen ze als de navelstreng naar het verleden. Vooral de Indische ziel en de positieve aspecten van de Indische cultuur willen ze zichtbaar maken en overbrengen. Tjaal en Rick hebben zich met anderen verenigd in Katanja... dat in middels een beweging aan het worden is. Ze weten Indische men sen van verschillende generaties te mobiliseren en samen te bren gen door vanuit Katanja... manifestaties te organiseren of door als gastsprekers betrokken te zijn bij bijeenkomsten. In de komende maanden zal het duo met een reeks artikelen in Moesson ko men over het reilen en zeilen van de In dische gemeenschap. Het duo wil vooral situaties en ontwikkelingen in beeld brengen die de kracht, veelzijdigheid en authenticiteit van de Indische gemeen schap benadrukken. Daarnaast zullen ze af en toe, de schijnwerpers op Indische perkara's richten, die anders, voor velen onder ons, onzichtbaar blijven. En Moesson en Katanja zullen in een samenwerkingsverband het project Ingat vorm gaan geven. Hou ze in de gaten. *«- /y Lift' {Mm** {J 0 - j 'Ih/lUst- (UH ■u kA"o Project Ingat Moesson en Katanja (zie ook het septembernummer, pagina 26) willen onder de projectnaam Ingat (herinneren, gedenken, her denken) een Indisch proces op gang brengen, waarin we Indische Nederlanders woorden laten geven aan hun oorlogsverleden. Ge zien het aantal slachtoffers en gezien de grootte van de toenmalige Indische gemeenschap kunnen we concluderen dat elke Indische familie direct getroffen is door chaos, verlies of geweld. En veelal een combinatie hiervan. Het persoonlijke verhaal van de Indische getroffenen is sterk onder belicht. Het is van belang dat we als gemeenschap deze bewogen jaren een plek gaan geven. Moesson en Katanja willen met het project Ingat zoveel mogelijk persoonlijke verhalen vastleggen en voorwerpen uit die tijd van een context voorzien, en al dat materiaal zo snel als mogelijk weer teruggeven. Via Moesson zelf, via internet, publicaties en bijeen komsten. Binnen de Indische gemeenschap en daarbuiten. Gericht op jong en oud. Aanmelden voor project Ingat Moesson en Katanja willen graag in contact komen met vertellers (ook de in Indonesië woonachtige, Australische en Amerikaanse) en zij die (als nabestaan den) in het bezit zijn van voorwerpen uit de oorlogstijd. We staan in voor een sensitieve, integere en liefdevolle be nadering, waarbij uw grenzen de onze zullen zijn. Begin volgend jaar maken we een start met het vastleggen. Contactgegevens: Moesson (t.a.v. pro ject Ingat), Postbus 2074,3800 CB Amersfoort, redactie@moesson.com of 033 - 4 6n 6n. BOUWEN IN DE ARCHIPEL Burgerlijke openbare werken in Nederlands-lndië en Indonesië 1800-2000 NU BESTELLEN? T: 070-302 8110 E: indonesie@ vanstockum.nl Bouwen VOOR Wegen en spoorlijnen, havens en steden, irrigatie en drinkwater voorziening: overal in Indonesië zijn de sporen zichtbaar die Ne derlandse ingenieurs hebben achtergelaten. Hierin worden ook de Nederlandse inbreng bij het herstel, de vernieuwing en de uitbreiding van deze werken in het nieuwe Indonesië behandelt en worden de relevante maatschappelijke, economische en cultu rele ontwikkelingen onder de loep genomen. VAN STOCKUM BOEKVERKOPERS Herengracht 60- 2511 EJ Den Haag Breestraat 113, 2311 CJ Leiden 10 moesson

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 10