Indonesië is het onderbewustzijn van Nederland. Het onderbewustzijn is altijd chaotisch zoals de droombeelden die we zelf moeten interpreteren Gerard Mosterd en de Indonesische choreo graaf Boi G. Sakti zijn in hun nieuwe voorstel ling Paradise... a Woman? op zoek naar het paradijs in de huidige samenleving. Hij keerde naar Nederland terug om als freelance danser en choreo graaf te werken aan onafhanke lijke dansproducties. Zijn wortels in de Indische archipel vormen daarbij zijn belangrijkste inspira tiebron. In zijn moderne dansvoor stellingen wil hij een dialoog tus sen Oost en West aangaan. In 2005 werd zijn zestig minuten durende Indonesisch/Nederlandse dansvoor stelling Kamu/Jij enthousiast ontvangen in zowel Nederland, Maleisië als Indonesië. Ook voor zijn eerdere dansproducties, zoals Luminescent twilight (2002) ontving hij lovende kritieken, en ook zijn optredens op de Pasar Malam Besar in Den Haag maakten diepe indruk op het aanwezige multiculturele publiek. Sleutelfiguur 'De sleutelfiguur voor mijn danscarrière is mijn in Medan geboren Indische moeder geweest. Zij heeft, zoals zo velen van haar ge neratie, haar artistieke talenten nooit kunnen ontplooien door de oorlog en de armoede. Ze kwam uit een groot katholiek gezin dat in 1950 vanuit Indonesië naar Nederland emi greerde', vertelt Gerard, terwijl zijn dansers zich met rek- en strekoefeningen opwarmen voor de komende repetitie. De bijzondere band met zijn moedervormt de kern van Gerards samenwerking met de Indonesische danser en choreograaf Boi G. Sakti. Twee jaar geleden ontmoetten Gerard en Boi elkaar, en daarmee was de basis van de nieuwe voorstelling gelegd. Boi verwierf zich faam in de internationale danswereld toen hij in 1991 de Amerikaanse Bessie Award won, een prestigieuze New Yorkse dansprijs. Dan sen zit hem dan ook in het bloed: geboren in Batusangkar in het hart van de Minangkabau, leerde Boi op jonge leeftijd de lokale vorm van pentjak silat. De afgeronde bewegingen van de silat vormen de dansbewegingen die nog steeds een prominente rol spelen in Boi's choreografieën. Daarbij was Boi's moeder de Indonesische danslegende Gusmiati Sakti, die de culturele elite in Jakarta en de rest van In donesië kennis liet maken met de traditionele vormen van dans van de Minangkabau uit West-Sumatra. De keuze voor deze dansvor men was behalve een artistieke uitdaging, ook een bewijs van Gusmiati's politieke durf. Want tijdens het militaire regime van president Soeharto werden enkel Javaanse en Balinese danskunsten als nationale dansvorm gepresenteerd. Dit had uiteraard ook zijn weerslag op het Indonesische culturele leven in Nederland: Balinese en Javaanse dansvor men domineerden ook daar de Indonesische podiumkunsten, de rest werd 'vergeten'. Voor beide choreografen vormt de band met hun moeder een centraal thema. 'De band met onze moeders verbindt ons. We zijn beiden oudste zonen en onze moeders komen allebei van Noord-Sumatra,' zo verklaart Gerard, die al snel gefascineerd raakte door de matriarchale cultuur van de Minangka bau. 'De Minangkabau heeft een heel sterke invloed op het huidige Indonesië gehad. Jonge mannen uit de Minangkabau worden, wanneer ze een bepaalde leeftijd bereiken, traditioneel op een soort exodus gestuurd, en mogen pas nadat ze iets in de maatschappij Het Indonesië van zijn moeder blijft de belang rijkste inspiratiebron voor de dansvoorstellin gen van Gerard Mosterd. 14 moesson

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 14