Twee Indonesische dansers van Gumaran Sakti oefenen in de dansstudio van Boi G. Sakti in Depok. hebben bereikt, weer terugkeren naar hun moederland. Daardoor heeft de Minangkabau briljante handelaren, advocaten en politici voortgebracht. Neem bijvoorbeeld Sjahrir en Hatta, de founding fathers van de Indone sische republiek, die samen met Soekarno het huidige Indonesische politieke bestel grotendeels vormgaven. De invloed van de Minangkabau is in veel opzichten prominent aanwezig op Java.' Indrukwekkende dansers Gusmiati Sakti en Boi G. Sakti zijn belangrijke voorbeelden van getalenteerde dansers uit de Minangkabause traditie. Maar ook de jongste generatie dansers heeft grote indruk gemaakt op Gerard.'ln de specifieke Minang kabau dansstijl worden hier onwaarschijn lijk goede prestaties geleverd. Ik heb hier indrukwekkende dansers gezien, zoals Davit Fitrik uit West-Sumatra. Zijn overgave en emotionele intensiteit zijn enorm. De manier van dansen in de Minangkabau is compleet anders dan de Javaanse en Balinese dansen. Het is veel gepassioneerder. De dans vormt tevens onderdeel van de mysterieuze filosofie van jamuan bisu oftewel 'stille toewijding'. De dans is grotendeels geïnspireerd op de natuur en de dood, en is onlosmakelijk verbonden met de matriarchale cultuur van de Minang kabau. De vraag: "waar is onze moeder?" vormt zowel voor mij als voor Boi een belang rijkthema in onze gezamenlijke choreogra fie.' Ook de Sumatraanse mythe van Bundo Kanduan, een machtige koningin en moeder figuur, is in de voorstelling verwerkt.'In deze mythe staat de moederfiguur centraal. De voorstelling gaat ook in op de matriarchale cultuur en op de rol van de vrouw vandaag de dag. Boi is hierin pessimistischer dan ik, maar we geven elkaar als choreografen de ruimte voor een eigen perspectief. Het oude paradijs van onze moeders is niet meer, maar ik voel dat Indonesië momenteel een evolutie doormaakt. Mede door digitale netwerken en de voortschrijdende ontwikkeling ontstaan op allerlei gebieden nieuwe benaderin gen. Indonesië is zich in rap tempo aan het ontwikkelen en is steeds beter op de hoogte van internationale trends. Ik zie dat zich een nieuw bewustzijn ontwikkelt. De wereld wordt veel kleiner.' Nederland Indonesië Ondanks dat er door voortschrijdende technologische ontwikkelingen steeds meer sprake is van een mondiale global village, ziet Gerard duidelijke verschillen tus sen Nederland en Indonesië. 'Het grote verschil tuS' sen arm en rijk hier vind ik moeilijk te accepteren. Welke regering staat toe dat kinderen op straat moeten bedelen om geld? Waarom blijven deze kinderen thuis en Boi G. Sakti is afkomstig uit Batusangkar in West-Sumatra waar hij de pentjak silat van jongsaf aan leerde. gaan ze niet naar school? Ook op cultureel gebied is er een groot contrast tussen Ne derland en Indonesië. Vooral qua esthetiek. "Eigentijds" houdt hier heel iets anders in dan in Nederland. Hier gebruikt men bijvoorbeeld juist vaak nog traditionele objecten op het toneel. Waarom moet je in veel Indonesische dansen ook nu nog een masker gebruiken? Dat is interessant - de symboliek van het masker is immers het verbergen van de reali teit. In de dans zijn de bewegingen hier over het algemeen minder los dan bij ons, meer gebonden aan conventies. De verbeelding is hier aan de macht en dat is het Nederlandse onderbewustzijn. Hier is Nederland alom ver tegenwoordigd, in de taal, de gebouwen en het alledaagse leven. Ook voel je het verdriet van zowel de Nederlandse als de Indonesi sche kant dat Nederland de archipel heeft moeten loslaten. De koloniale periode is niet louter iets negatiefs geweest. Indonesische jongeren voelen de band met Neder land minder, maar ze weten wel dat hun opa's en oma's perfect Nederlands spraken.' Onderbewust dansen Gerard oogt tevreden over de hevige inspan ningen van zijn groep jonge dansers afkomstig uit alle windstreken. Op het podium ziet hij zijn eigen Nederlands- Indonesische achtergrond tot oktober 2007 15

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 15