Kijk voor informatie ook op onze website: www.pelita.nl Stichting Pelita, de grootste Indische welzijnsorgani satie in Nederland, viert in november van dit jaar haar 6o-jarig jubileum op grootse wijze. Natuurlijk zullen bij onze manifestatie in de Jaarbeurs de nodige hoogwaardigheidsbekleders en bekende Indische-Nederlanders en Molukkers aanwezig dan wel betrokken zijn bij een van de vele activiteiten. Toch W zijn de mensen voor wie wij werken, de 'gewone' Indische Nederlanders en Molukkers, het hoofdmotief om deze dag te organiseren. Het moet een happening worden voor de Indische en Molukse gemeenschap, onze doelgroep. /7^QJjnodigen ie L/ dezedag,wi iedereen dan ook van harte uit aanwezig te zijn op we hebben plek voor meer dan drieduizend mensen, dus dat moet lukken.Temeer, omdat wij, dank zij de steun van het minis terie, in staat zijn de kosten van deelname beperkt te houden. Entree- kaarteri zijn nu in de voorverkoop met 20 korting voor 4,- te krijgen. Aan de kassa op de dag zelf zal de prijs 5,- bedragen. Wie 4,- of een veelvoud ervan, op onze rekening 515000 ten name van Stichting Pelita overmaakt onder vermelding van 'Jubileum' en uw adres, ontvangt het gewenste aantal kaarten per ommegaande thuis. I oor dat geld krijgt men op 24 november een keur aan optredens en ac tiviteiten voorgeschoteld in een pasarachtige sfeer. Muziek, dans, thea ter en film aan alles is gedacht en in alles is voorzien, ledereen kan het meema ken en ervaren. Een aantal namen van artiesten die een optreden verzorgen, zijn al bekend, maar er zullen er nog velen volgen de komende maanden. Sioh Ma luku, Julya Lo'ko, Rayuan Samud'ra, Ernst Jansz, Wouter Muller, de Bula Brothers, Colourful City Koor o.l.v. Johnny Rahaket,Tjendol Sunrise, Wisma Ulah Budaya, het is een greep uit de namen van artiesten en groepen die onze dag zullen opluisteren. We zullen niet alleen met trots terugkijken op ons verleden, ook richten wij de blik vooruit. Immers Stichting Pelita is in het naoorlogse verleden dé instelling geweest die zich ontfermde over de maatschappelijke begeleiding van de toenmalige groepen migranten, Indische Nederlanders en Molukkers. Het vooruitkijken zullen we doen in de vorm van een levendig debat over migratie en integratie met vertegenwoordigers uit verschillende maatschappelijke gele dingen. Zeker is in ieder geval, dat staatssecretaris Jet Bussemaker van VWS en minister Ella Vogelaar bij die discussie aanwezig zullen zijn. Na afloop zullen zij de eerste exemplaren van Virtueel Indië, onze opwindende digitale reis door de gordel van smaragd, in ontvangst mogen nemen. C"\ y^aast de diverse podiumacti- l viteiten valt er nog van alles telbelevenlinldelzaal,lenldanlwordtlnietl alleen eten en drinken bedoeld. Stichting Het Gebaar zal de resultaten van de door haarltoegekendelprojectenlinlhetlkaderl vanldelzogenaamdelcollectieveldoelenl laten zien. Films en documentaires draaien in de bioscoop, digitale projecten vindt u inlhetlinternetcafé,lboekenlenlpublicatiesl kuntlulinzienlaanldelleestafel.lEenlaantall projecten presenteren zich in een van de vele stands. In de straten slentert men langs de tal rijke kraampjes ingericht door Indische organisaties, hetlbewijslvanldelveer- krachtlenlvitaliteitlvanldel Indischelgemeenschap. y* ota Bene: U kunt, op dejubileumdag, 1 tegen zeer lage kosten van onze bus dienst gebruik maken. 55plussers kunnen voor 4,- opstappen. Bent u jonger dan 55 dan rekenen wij 6,- per persoon. Op vele plaatsenin het land zult ukunneninstappen. Bel voorinformatie: 070-3305111.

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 18