Henk de Gelder Tempo Doeloe DOOR HENK DE GELDER FOTO ARMANDO ELLO ILLUSTRATIE MELROY BISEL Henk de Gelder werd in 1931 in Bandoeng met de helm geboren. Van jongs af aan heeft hij voorspellende gaven. Wanneer hij als kleine jongen een huisgeest waa r neemt, adviseren zijn ouders hem met nadruk zich daar afzijdig van te houden. Tegenwoordig woont Henk de Gelder in de Amsterdamse Bijlmer, hij is een medium en hij doet zijn tactvolle voorspellingen met behulp van een kristallen bol. In Moesson beschrijft hij enkele van zijn paranormale belevenissen. Op vrijdag 26 januari 1996 gijzelde een man zijn vriendin in de Amster damse Bijlmermeer. De politie werd erbij geroepen. De dag hiervoor, op donderdag 25 januari, lag ik 's middags te slapen. Precies om kwart voor vijf werd ik wakker. Ik hoorde hoe de voordeur open ging. Iemand kwam binnen. De voetstappen deden militaristisch aan. Twee tassen werden in de gang neergezet. Het klonk alsof ze van kunststof waren. De voetstappen vervolgden hun weg door mijn hal naar de keuken. Daar stopte het geluid. Ik stond op en keek in de hal. Ik zag niemand. Toen bedacht ik me dat ik misschien paranormale indrukken had gehad. Ik belde twee vrienden op, en vertelde hen wat ik zojuist had waargenomen. Mij ken nende, dachten ze dat dat inder daad het geval kon zijn. Ik vergat het voorval, tot er de volgende dag, precies om kwart voor vijf, werd aangebeld. Er stonden twee agenten voor de deur. Ze vroegen of ze binnen mochten komen. Eén van hen droeg twee plastictassen die hij in de gang neerzette. De agenten wilden vanuit mijn huis een ander huis in de gaten houden in verband met de gijze lingszaak waarvan ik op dat moment voor het eerst hoorde. Door de hal liepen ze eerst naar de keuken, in de veronderstelling dat ze van daaruit een goed zicht zouden hebben. Maar het bleek dat ze precies aan de andere kant van het huis moesten zijn. Uit de twee plastictassen kwamen walkietalkies en verrekijkers tevoorschijn. Na een uur gluren vertrokken de agenten weer. De gijzeling was ten einde. Nadat de agenten vertrokken waren, belde ik opnieuw mijn twee vrien den op, en toen werd duidelijk dat ik precies een dag van tevoren wakker was geworden van geluiden die behoorden bij een gebeurtenis van de volgende dag! De militair aandoende voetstappen en de plastic tassen, de looproute naar en van de keuken, alles viel op zijn plaats. Mijn vrien den lichtten het Parapsychologisch In stituut in, en dat nam het voorval op in de nieuwsbrief van mei 1996. Het Instituut verklaarde de ge beurtenis als volgt: wanneer iemand net ontwaakt, ver keert hij in een zogeheten 'hypnagogische toestand' (ofwel: tussen waken en slapen), waarvan wordt gedacht dat die gunstig is voor 'psi'. Psi is de letter van het Griekse alfabet, waarmee het woord 'ziel' of 'psyche' wordt aange duid. Tevens is het een term die wordt gebruikt in de para psychologie: het markeert het moment waarop iemand vatbaar is voor paranormale indrukken. 30 moesson

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 29