'Samen leven, samen werken', betekent eigenlijk: u moet het zelf regelen! 'hét financieel adviesbureau voor de Indische Nederlander! INDFIA www.indfia.nl INDFIA Op de derde dinsdag van september gaf de politiek duidelijk een signaal af aan de bevolking dat het economisch goed gaat in Nederland. Echter haar maatregelen bewij zen het tegendeel. Over het algemeen gaat ons netto besteedbaar inkomen er niet op vooruit en worden de midden inkomens nauwelijks gecompenseerd. De voorgeno men lastenverzwaringen voor de welgestel- den onder ons, hebben over het algemeen meer effect op de minder bedeelden dan op de doelgroep. De vraag hoe we Nederland sterker kunnen maken, blijft helaas onbeantwoord. Voor de onbetaalbaarheid van de AOW, de hy potheekrenteaftrek en de vergrijzing op de arbeidsmarkt worden geen degelijke oplos singen aangedragen. Deze zaken zullen des te schrijnender aan het licht komen als de economie gaat sputteren en dan is er geen keuze meer. Kortom, het kabinet zorgt voor mooie sprookjes, maar alleen u kunt ervoor zorgen dat u lekker slaapt. Regel uw zaken tijdig, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Wilt u weten hoe u er financieel voor staat, neem dan gewoon eens vrijblijvend contact met ons op. Indisch Financieel Adviesbureau INDFIA Alblasserdam Newtonweg 2-4 2952 BH Alblasserdam T 0900-4633420 E info@indfia.nl INDFIA Oudenbosch Markt 24 4731 HPOudenbosch T 0900-4633420 E info@indfia.nl

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 50