Al* injfpewfoelvld '«M Iedere maand gaat Vilan van de Loo op bezoek bij een bijzondere Indische vereniging of koempoelan. Afgelopen maand bezocht ze de jaarlijkse KRIS reünie. M Stichting KRIS (Komitee Reünisten Insulinde Scholen) Iedereen kent iedereen op de jaarlijkse KRIS reünie, en dan vooral de eregasten die voorzitter Gerard Martèl in zijn openingswoord welkom heet. Wanneer diezelfde voorzitter mijn naam noemt, kijkt de hele zaal naar mij. Ik sta op en voel alle ogen prikken, alsof ik de nieuwe leerling van de klas ben. 'Wees lief voor haar!' zegt hij opgewekt, en als mijn tafel me toelacht, ben ik ongeveer zo groot als een muis. De sfeer zit er meteen in. Geen bingo, maar stands met onder meer schilderijen en boeken. Geen rock and roll, al zie ik een beau garcon helemaal in het wit gekleed die zijn Elvis-gitaar ongetwijfeld in de garderobe heeft opgehangen. 'Ik ga even circuleren', zeg ik tegen mijn tafelgenoten en dat vinden ze best. Het gaat er niet zo stijf aan toe WIE WIL DAT VILAN OP KOEMPOELAN-BEZOEK KOMT, KAN EEN UITNODIGING STUREN NAAR MOESSON, POSTBUS 2074, 3800 CB IN AMERSFOORT, MET OP DE LIN KERBOVENHOEK 'VILAN OP BEZOEK'. EEN E-MAIL STUREN MAG OOK: REDACTIE@MOESSON. COM op een KRIS reünie, je gaat gewoon zitten waar je aanspraak hebt. Of je zoekt iemand op. De uitgebreide namenlijst van alle aanwezigen leest als een plaatselijk telefoon boek uit het vroegere Indië. Het KRIS is eigenlijk een vereniging van heel wat scholen van toen. Dat is te zien ook, want op elk naambordje staat de school van herkomst. Behalve op het mijne. Ik heb nergens mogen leren, kassian. Schoolbevolking Het KRIS is in 1992 opgericht door onder andere Jaap Rebel. Hij is er van daag ook, een grote man met spierwit haar, die kalm de gang van zaken overziet. Het is per slot van rekening toch een beetje 'zijn' KRIS. Net als van de nieuwe voorzitter, die de opvolger is van Does Scipio, die weer de opvolger was van Louis Verschoor. Gerard Martèl zit al tien jaar in het bestuur. Hij is altijd manager geweest en is het eigenlijk nog, met al het regelen en organiseren en delegeren dat hij doet. Gaat hij vernieuwin gen invoeren? 'Nee,' zegt hij rustig, 'ik wil dat de mensen blijven komen en dat ze een genoeglijke dag hebben. Dat is gemakkelijk, want iedereen is gelijkgestemd vanwege onze gemeenschappelijke achtergrond. We hoeven elkaar weinig uit te leggen. Dat sommigen er niet tegen kunnen om in de rij te wachten voor het eten, begrijpen we.' 'Wij zijn geen Indische club, we zijn gemengd: Chinees, Indisch, Indone sisch, Hollands, noem maar op. Een weerspiegeling van de schoolbevol king van toen.' Veel scholen zijn op de reünie vertegenwoordigd: CAS, Canisius, CMS uit Batavia, VEDO uit Bandoeng, middelbare scholen uit Semarang en Soerabaja, en andere scholen, te veel om op te noemen. Het KRIS bloeit, de stichting is financieel gezond, en toch heeft Gerard Martèl ambities:'We moeten veel meer bezoekers trekken. Misschien gaan we de bijeenkomst verschuiven naar oktober, dan zitten we zeker buiten het vakantieseizoen.' Jiven De hele middag zwerf ik van tafel naar tafel. Ik ontmoet ook beken den ('Wat doe jij hier?'), deel mee in de laatste roddels uit de Indische wandelgangen en kijk naar het dansen. Een heer met stok danst met militaire elegantie, en inderdaad, hoor ik later, hij is veteraan. De ge sprekken gaan over vroeger, over Indië, over Indonesië, over vakanties en verhuizingen, kleinkinderen en ook over helderziendheid bij poezen, of nou ja, daar heb ik het zelf dan vooral over. Net als ik denk dat het voor altijd zal duren, grijpt Boebie de microfoon, bedankt iedereen uitgebreid en maant ons allemaal vooral gezellig te blijven: 'Vertrekken na het eten gaat niet aan!' Er moeten volgend jaar nog meer mensen komen, vindt hij:'Neem je vriendjes en vriendinnetjes van vroeger mee, het is toch gezellig! Al ben je oud, dan ben je nog niet koud.' Nee, denk ik, wanneer de eerste reünisten beginnen te jiven, sluip ik toch na het eten weg. Als Boebie me maar niet ziet. Volgende maand ga ik weer naar een koempoelan. Gezellig! 15 maart 1992 op de jaarbijeenkomst in het Haagse Bel Air Hotel circa 200-250 Vooral: eerste generatie, een klein deel partner-van of belangstellend circa 700 jaarlijkse reünie geen nieuwsbrief Gerard Martèl, e.martel@kpnplanet.nl en Ruud Schmitt, rw.schmitt@casema.nl 6 moesson

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 6