'Een vrouw moet het vrouwelijke in zich niet verwaarlozen' DOOR ARJAN VAN WESTEN Een moderne vrouw Ze vindt het wel amusant wanneer als dank voor haar gastvrijheid op Ternate maanden later post uit Nederland komt geadres seerd aan 'Hare Koninklijke Hoogheid' of aan 'Prinses Ibu Rini.' Ze zegt een gewone moslimvrouw zonder koninklijke aspiraties te zijn. Anders dan bij de Javaanse kratons kan in de kraton van Ternate een vrouw niet op de troon komen. 'Gelukkig maar. Ik had mijn vrije leven nooit op willen geven.' Veel inwoners van het sultanaat zien in ibu Rini toch vooral een vrouw van koninklijke afkomst en dagelijks maken ze diepe buigingen voor de dochter van de sultan. 'Vooral ouderen doen dat. Als ze dat graag willen, dan moet dat maar.' De veertig jaar dat ibu Rini in Jakarta verbleef, veranderde haar. Ze werkte als lerares en was getrouwd met de inmiddels overleden december 2007 23 Het sultanaat van Ternate was, voordat de Portugezen in de zestiende eeuw en vervolgens de Neder landers het eiland veroverden, het machtigste moslimrijk op de Noord-Molukken. Vanuit Ternate werd de islam verspreid en ondanks felle strijd met het nabijgelegen sultanaat van Tidore, domineerde Ternate de kruidnagelhandel. De VOC moest regelmatig de wapens oppakken zodat Ternate zich aan het opgelegde handelsmonopolie hield. In de latere koloniale geschiedenis laaiden conflicten tussen Nederland en Ternate regelmatig op. Ibu Rini's vader, Iskandar Moh. Djabir Syah, koos ondanks mening- verschillen met de grondleggers van de Republiek Indonesië in de jaren veertig van de vorige eeuw dan ook de kant van de nationalisten. Soekarno en Hatta pleitten voor een eenheidsstaat, de sultan van Ternate zag net als velen in Nederland meer in een federatie. Die Verenigde Staten van Indonesië zijn er maar kort geweest, van 27 december 1949 tot 17 augustus 1950. Zonder bestuurlijke macht bestaat het sultanaat van Ternate tot op de dag van vandaag alleen nog in ceremoniële vorm. belangrijk dat ze dat aan haar kinderen doorgeeft.' Ibu Rini, wier kinderen nu carrière maken in Jakarta, vindt dat ouders met meer toewijding de opvoeding moeten aanpakken. 'We leven niet voor vandaag maar voor morgen. Dat vergeten de mensen vaak. Maar wil je een rondleiding?' En als haar gast zijn schoenen heeft uitgedaan, betreedt ze het paleis van haar 72-jarige broer en enthousiast laat ze de geschenken van andere vorstenhuizen, privé-schilderijen en -foto's van de sultans zien. Ze wijst lachend naar een recente foto van een jonge vrouw. 'Dat is mijn broers nieuwste aanwinst. Zijn vierde vrouw en deze komt van Java.' Verderop in het paleis hangt het rokkostuum dat haar vader droeg als hij voor overleg naar de gouverneur-generaal moest. 'Had hij een hekel aan: het pak was veel te warm.' In de kraton staan twee door koningin Wilhelmina geschonken spiegels. Een helm uit de zeventiende eeuw was een cadeau van Jan Pieterszoon Coen. De kroon van de sultan zit achter slot en grendel, maar is met toestemming van de sultan te zien. De kraton biedt veel interessants. 'Hij moet eigenlijk geld aan de bezoekers vragen. Maar dat wil mijn broer niet.' Een paar maanden terug leidde de zus van de sultan voor het laatst een groep Nederlanders rond in het paleis. Toen hebben ze na afloop op de immense veranda met uitzicht op het ei land Halmahera gezongen.'In een klein dal' en 'Roosje, roosje op de heide."Het was een mooie partij', herinnert ze zich. Ibu Rini kent alle liedjes uit Kun je nog zingen, zing dan mee. Helaas is ze de bundel kwijt.'Is deze bij jullie nog te krijgen?' kunstfotograaf Johan Alex Waworunto. 'Jakarta maakte me tot een moderne vrouw en ik kijk nu anders tegen het sultanaat aan, dan toen ik nog een klein meisje was. Mensen hier werkten vroeger gratis voor de sultan. Dat is achterhaald en ik betaal de bedienden nu namens mijn broer.' Haar zus, die tot haar overlijden in 2002 op het paleis paste, hechtte meer aan tradities en gaf geen enkele roepia. 'Ach die wist niet beter. Mijn zus is altijd op Ternate gebleven.' Het zijn onrustige tijden voor de konink lijke familie. De sultan wil gouverneur worden en toen zijn kandidaatstelling in augustus om onduidelijke reden ongeldig bleek, braken er rellen voor het paleis uit. Tot verdriet van ibu Rini komt er van de politieke plannen van haar broer niets terecht. De sultan op de stoel van de gouverneur van de Noord-Molukken had een langlopend conflict tussen het sultanaat en Indonesië kunnen oplossen. Veel grond is van oudsher in het bezit van het sultanaat, maar koninklijke rechten zijn in Indonesië niets waard en zonder toestemming van de sultan is de grond in gebruik genomen. Ibu Rini vindt het een groot onrecht. 'Wij zitten hier al sinds 1200 en de republiek Indonesië bestaat nog maar net zestig jaar.'

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 23